Zakáže Francúzsko domácu školu?


9. apríla 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Francúzskym deťom, ktoré sa vzdelávajú doma, hrozí nástup do školy. Môže za to návrh zákona predložený radou ministrov v decembri minulého roka a v týchto dňoch prejednávaný francúzskymi zákonodarcami.

Zákon, nazvaný Upevňovanie republikánskych princípov, si kladie za cieľ odstraňovanie napätia v spoločnosti v dôsledku tzv. separatizmu. Myslí sa tým vytváranie homogénnych komunít, nevyznávajúcich ideológiu sekularizmu Piatej Francúzskej republiky. Navrhovatelia tým majú na mysli primárne komunity miestnych islamistov, v konečnom dôsledku by však zákon znemožnil domáce vzdelávanie všetkým, teda aj katolíkom.

Návrh zákona nariaďuje povinnú školskú dochádzku od 3 (!) do 16 rokov, domáce vzdelávanie by od roku 2022 bolo možné len vo výnimočných prípadoch a to zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu hmotnej núdze. Až doteraz stačilo oznámiť príslušnému školskému úradu, že je dieťa vzdelávané doma a že sú jeho vedomosti školskou inšpekciou priebežne overované.

Spolu s Veľkou Britániou stojí Francúzsko na čele pomyselného rebríčka v počte doma vzdelávaných detí v Európe – podľa údajov tunajšieho ministerstva školstva zo septembra 2020 ide približne o 62-tisíc detí. Polovica z nich uvádza ako dôvod voľby tejto vzdelávacej cesty „špeciálne potreby“, čo znamená, že ona druhá polovica by v septembri budúceho roka musela nastúpiť do niektorej zo štátom registrovaných škôl. Kým bol návrh zákona vďaka konzervatívnejšie zmýšľajúcim poslancom dolnou komorou odmietnutý, v senáte sa o ňom hlasuje práve dnes. V prípade nezhody medzi komorami bude o prípadnom prijatí zákona hlasovať snemovňa ešte raz.

Nech už dopadne hlasovanie akokoľvek, organizácie zastupujúce práva doma vzdelávajúcich rodín upozorňujú, že už dlhší čas čelia útokom na slobodu vo vzdelávaní. Povinnosť školského vzdelávania od 3 rokov platí už od roku 2019, pričom prezident Emmanuel Macron a jeho vláda sa usilujú o čoraz väčší dohľad nad spôsobom a obsahom vzdelávania detí.

Obavy zo sektárskeho smerovania agresívnych vyznávačov „náboženstva mieru“ sú určite na mieste, obeťami francúzskeho falošného náboženstva sekularizmu však nebudú len deti moslimov, ale aj celej spoločnosti prospešných kresťanov.

MS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!