Zachovanie rozumnosti v kontemplácii


16. septembra 2020
  Pokladnica viery

A je skutočne potrebné, aby sa to dozvedeli mnohí, najmä tí, ktorí majú slabý rozum alebo slabú predstavivosť a preto potrebujú toto upozornenie, aby lepšie  slúžili Pánovi. Ak pozoruje duša, že sa jej v obrazotvornosti predstavuje niektoré tajomstvo Utrpenia alebo nebeská blaženosť alebo čokoľvek takého; a ak to trvá mnoho dní a to tak, že nemôže , aj keď sa snaží myslieť na niečo iného, nebyť do toho pohrúžená, vedz, že sa musí rozptýliť ako len vládze, inak čoskoro pochopí, akú si uhnala škodu.

Pretože len blázon sa nedokáže ovládnuť, keď sa na niečo upne a nemôže sa rozptýliť a myslieť na niečo iného. A nemá dôvod, ktorý by ním pohol, pretože neovláda svoj rozum. Aj tu by sa to mohlo prihodiť, aj keď by to bolo bláznovstvo príjemné.

Sv. Terézia od Ježiša – Kniha o zakladaní