Začalo sa Fórum OSN o rodovej rovnosti. Na rovnosť má ísť viac ako 100 miliónov dolárov


10. apríla 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Podujatie bolo pôvodne naplánované na rok 2020 a malo byť pripomienkou 25. výročia pekinskej akčnej platformy, dokumentu o právach žien, ktorý bol prijatý v Pekingu v roku 1995. Fórum zvolalo OSN spolu s vládami Francúzska a Mexika a s podporou mimovládnych organizácií. Podujatie má dve etapy – začalo sa v Mexico City a vyvrcholí v Paríži.

Jedným z cieľov fóra, ako uviedli organizátori, je vypracovať multilaterálnu feministickú stratégiu na podporu zrýchlených zmien smerom k rodovej rovnosti, naplánovaných do roku 2030. Zároveň pôjde o vytvorenie multilaterálnej aliancie krajín s podobnými cieľmi.

Akcia sa konala online a zúčastnili sa jej mnohé osobnosti svetového ľavicovo liberálneho globalizmu. Nechýbali ani Bill a Melinda Gatesovci. Tí prisľúbili celému projektu a snaženiu svoju finančnú podporu.

Konferencia pozostávala z mnohých interaktívnych stretnutí so zástupcami vlád, mimovládnych organizácií, aktivistov LGBT a zainteresovaných strán zo súkromného sektoru. Mala „osláviť“ moc aktivity a feministickej solidarity a vyvinúť spoločné stratégie na podporu rodovej rovnosti. Organizátori sa nakoniec zaviazali venovať minimálne 100 miliónov dolárov na urýchlenie snáh o presadzovanie rodovej ideológie a na boj proti tzv. rodovým stereotypom. Hostiteľ podujatia – mexická vláda oznámila „revolučné zmeny“ v krajine uskutočnením ideologickej agendy na posilnenie akcií zameraných na kultúrne zmeny a „odstránenie“ stereotypov.

Dodajme len, že Mexiko ma v revolučnej činnosti viac ako 150-ročnú prax, a to od revolúcie a popravy cisára Maximiliána slobodomurárskym prezidentom Juarézom (podporovaným USA), cez proticirkevný teror po roku 1911, až po vyvraždenie Cristeros. Niet teda pochýb, že sa do akcie pustí s pravou revolučnou odhodlanosťou.

V rámci fóra majú krajiny, ktoré chcú vstúpiť do koalície, prijať tzv. dobrovoľné záväzky. Kultúrne, a ako vidno aj finančné. Je to nový vzorec ovplyvňujúci príslušné medzinárodné právo. Aj keď sú záväzky údajne nezáväzné a pristúpenie k nim je dobrovoľné, môžeme už pravdepodobne čoskoro očakávať, že podobne ako pri iných „paktoch“, aj pri tomto sa snaživí slovenskí vazali všetkého medzinárodného radostne pridajú, a že občania budú do tejto koalície „radostne“ a „dobrovoľne“ posielať svoje dane. To všetko bude zrejme ovenčené sprievodnou bombastickou propagandou, rétorikou pokrokového newspeaku a v praxi ďalším obmedzením tradičných morálnych a rodinných hodnôt.

BM

Zdroj: PCH24

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!