Zabitý kňaz v Taliansku


30. septembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

V meste Como v severnom Taliansku došlo k šokujúcej tragédii. Otca Roberta Malgesiniho (51), ktorý sa venoval výlučne pomoci chudobným a núdznym, zavraždil nožom pred kostolom jeden z tých, ktorým pomáhal, Mahmoudi Ridha z Tuniska. Ako hovoria jeho veriaci a tí, ktorých podporoval, kňaz mal povesť svätosti.

Pápež František počas generálnej audiencie o donovi Robertovi povedal, že bol kňazom posledných a opustených, ktorého zabila psychicky chorá osoba v núdzi. Pápežský almužník, kardinál Konrad Krajewski, sa zúčastnil zádušnej svätej omše, pričom od Svätého Otca odovzdal ružence príbuzným duchovného a tiež Tunisanovi, ktorý je vo väzení.

Riaditeľ diecéznej charity, ktorý taktiež pomáhal Tunisanovi, povedal, že o.  Malgesini „sa stal skôr obeťou narastajúcej atmosféry nenávisti než osoby, ktorá ho zabila“. Jedným slovom – za tragédiu môže talianska spoločnosť, konkrétne obyvatelia mesta Como, ktorí svojou nenávisťou voči prisťahovalcom a ľahostajnosťou voči ich osudu ho nejako vyprovokovali k vražde. Túto deformovanú interpretáciu, ktorá je v súlade s kánonom zideologizovanej sociológie, okamžite prevzali všetky progresívne talianske médiá a ideológovia spoločenského pokroku.

Ridha prišiel do Talianska v roku 1993. Dostal príkaz opustiť Taliansko, ale zachránil ho sobáš s Taliankou, ktorá je od neho staršia o dvadsať rokov. Keďže ju však týral a stále si od nej vynucoval peniaze, žena sa s ním v roku 2014 rozviedla. Preto mu o rok neskôr prvýkrát odňali povolenie na pobyt. V roku 2020 dostal štvrtý príkaz na opustenie Talianska, ktorý však bol pozastavený kvôli pandémii. V tejto veci čakal na rozhodujúci verdikt. Namýšľal si, že sa don Roberto a advokát medzi sebou dohodli, že sa musí vrátiť do Tuniska a tak kňaza zabil. Toto hovoril vyšetrovateľom. Okrem toho mal na rováši viacero bežných trestných činov.

Nestal sa ale kňaz obeťou tolerovania nelegálneho prisťahovalectva a zlého človeka?

MH

Zdroj: dorzeczy.pl