Za smrť Krista nesú vinu aj Židia


31. marca 2021
  Pokladnica viery

Pretože aj keď Otec spôsobil to, aby všetky tie veci podstúpil pre ľudské pokolenie, vy ste sa nepodieľali na tých veciach preto, aby ste slúžili Božej vôli, tak ako ani pri vraždení prorokov ste podľa Božej vôle nekonali. A nech nikto z vás nehovorí, že: pokiaľ chcel Otec, aby trpel (Kristus), aby jeho utrpenie spôsobilo uzdravenie ľudstva, my sme sa v ničom neprevinili.

Pokiaľ tie veci poviete, ľutujúc svoje hriechy a vyznávajúc ho za Mesiáša, ako aj zachovávajúc jeho prikázania, dostanete, ako som povedal, odpustenie hriechov. Pokiaľ však Jemu aj veriacim v Neho zlorečíte, a kdekoľvek môžete ich vraždíte: ako by nemalo za to, že ste na Neho vztiahli ruky a za to, že ste na srdci zatvrdnutí a nerozumní, dopadnúť na vás, ako na nespravodlivých a hriešnych, pokuta?

Sv. Justín – Rozhovor so Židom Tryfonom