Yuval Noah Harari – ideológ Svetového ekonomického fóra - Christianitas

Yuval Noah Harari – ideológ Svetového ekonomického fóra

Mikuláš Hučko
29. júna 2022
  Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Sme pravdepodobne jedna z posledných generácií Homo sapiens, pretože v nasledujúcich generáciách sa už pravdepodobne naučíme ovládať svoje telo, mozog a myseľ pomocou technológií. Dosiahli sme stav, keď dokážeme hacknúť nielen počítače, ale aj ľudské bytosti a iné organizmy. Všetok život počas 4 miliárd rokov: dinosaury, améby, paradajky, ľudia, všetok život podliehal zákonom prírodného výberu, ale teraz sa to zmení. Veda nahrádza evolúciu prirodzeným výberom evolúciou inteligentného dizajnu.

Prof. Harari sa vo svojej prednáške na výročnom stretnutí WEF v Davose zamýšľa, či bude budúcnosť ľudská…?
zdroj: flickr.com

Prof. Yuval Noah Harari – nové eso globalistov, človek, ktorý akoby oficiálne povie všetko, čo páni v oblekoch nepovedia priamo. Jeho knihy boli preložené do 65 jazykov a na celom svete sa z nich predalo viac ako 40 miliónov výtlačkov. Žije so svojím „manželom“ neďaleko Jeruzalema. Je homosexuál, vegán, denne medituje a nepoužíva smartfón; autor intenzívne propagovaný v médiách po celom svete. Štylizuje sa ako jeden z najväčších mysliteľov 21. storočia, ktorý nám má pomôcť pochopiť realitu okolo nás.

V súčasnosti je guru celého Silicon Valley. Pozývajú ho tam na konferencie, čítajú jeho knihy, a on im vysvetľuje, o čom je ľudstvo. V skutočnosti iba nahlas hovorí to, čo donedávna bolo označované za konšpiračnú teóriu.

Jeho kniha Homo Deus, napísaná s cieľom propagovať vízie budúcnosti, je napísaná v duchu Klausa Schwaba a vrelo ju odporúča dokonca aj veľký „mysliteľ“ Bill Gates: „Skutočne pútavá kniha plná inšpiratívnych myšlienok zrozumiteľne napísaná bez zbytočného vedeckého žargónu. Núti človeka myslieť na budúcnosť, alebo inak povedané, premýšľať o našej prítomnosti.“ Obsahuje dejiny sveta napísané od Veľkého tresku, čiže od začiatku evolučného procesu, teda odkiaľ sme prišli, opis prítomnosti, kde sme, ako aj opis budúcnosti, kam údajne smerujeme.

Podľa neho až do renesancie existovalo obdobie, v ktorom prevládali náboženstvá. V renesancii sa začala rozvíjať veda a vzniklo nové náboženstvo humanizmu. Pred našimi očami sa však táto éra humanizmu pomaly končí a my vstupujeme do novej éry, ktorú už úplne ovládla veda a vzniká nové náboženstvo, tzv. náboženstvo dataizmu, pričom slovo dataizmus pochádza z pojmu dáta, čo znamená, že namiesto Boha by sme mali uctievať dáta.

Harari poukazuje na to, že prvou formou ľudskej civilizácie boli lovci a zberači, ľudia sa pri hľadaní potravy pohybovali po väčších územiach a v tých časoch vyznávali tzv. animistické náboženstvá, teda považovali seba i zvieratá za súčasť panteisticky chápanej jednoty prírodných síl.

Keď sa človek začal usádzať a obrábať pôdu, teda keď začali vznikať agrárne spoločnosti, vstúpil do novej fázy vývoja, tzn. do fázy vývoja agrárnych civilizácií. Situácia sa dramaticky zmenila, človek musel vymyslieť nové náboženstvo a Harari tvrdí, že práve vtedy človek vymyslel teistické náboženstvá, aby ospravedlnil svoju nadvládu nad prírodou, nad domestikovanými zvieratami. Pretože kým človek žil ako lovec, spôsobom života sa príliš nelíšil od zvierat a nemal trvalé bydlisko, nestaval mestá. V momente, keď však začal obrábať pôdu, usadil sa a začal si podmaňovať prírodu, a predovšetkým začal chovať zvieratá, alebo ako hovorí Harari, začalo sa vykorisťovanie cicavcov cicavcami,človek potreboval nového Boha, aby si mohol vymyslieť, že Boh nás stvoril na svoj obraz a podobu, čiže sme niekto lepší ako zvieratá, pretože máme nesmrteľnú dušu.

Preto nám Boh dovolil vládnuť nad prírodou a podmaniť si ju. Harari to však ako vegán dôrazne odsudzuje a niet pochýb, že jeho túžba odstrániť judaizmus a kresťanstvo z ľudského svetonázoru úzko súvisí s vegánstvom a túžbou, aby si ľudia nanovo uvedomili svoju jednotu so zvieratami, s prírodou, aby jednoducho prestali jesť mäso a utláčať zvieratá.

Takže sa to tu všetko podľa Harariho spája. V renesancii vzniká veda, objavuje sa Newton, moderná mechanika a vtedy sa objavuje úplne nový mýtus. V tej chvíli už človek nepotreboval Boha, aby mu vysvetľoval realitu, pretože dostal vedu a tá mu vysvetľovala svet. Preto vzniklo nové náboženstvo, ktoré nazýva humanizmus, alebo skôr humanitarizmus, ktorý kladie na prvé miesto človeka. Inými slovami, vstúpili sme do éry, v ktorej sa človek stal stredobodom sveta. Všetko sa malo diať kvôli človeku, aby boli uspokojené jeho potreby.

Je zaujímavé, že Harari tu opakuje primitívny argument, ktorý používali propagandisti tzv. vedeckého ateizmu v Sovietskom zväze o tom, že je vedecky dokázané, že duša neexistuje, pretože ju vedci jednoducho nenašli a že evolúcia, ako aj moderná psychológia, neurológia atď. údajne dokazujú, že neexistuje niečo také ako nedeliteľné koherentné „ja“ a samotný človek je vlastne len akýsi zväzok algoritmov, ktorý sa nelíši od zvierat, rastlín a predovšetkým od strojov. Podľa Harariho rozvoj modernej vedy povedie k tomu, že algoritmy, ktoré v súčasnosti prebiehajú v organickej hmote, bude možné preniesť do anorganickej hmoty a nové entity, ktoré vzniknú, teda umelá inteligencia, sa nakoniec ukážu ako oveľa efektívnejšie než to, s čím máme do činenia v súčasnosti.

Zdroj: pixabay.com

V konečnom dôsledku teda my, ľudia, by sme mali evolučne prehrať s novými entitami, ktoré nazýva Homo Deus a ktoré majú byť akýmsi konglomerátom organickej a anorganickej hmoty, do ktorého budú zapísané rôzne druhy algoritmov, ktoré budú vykonávať špecifické výpočty, prijímať špecifické rozhodnutia a jednoducho nás riadiť. Nakoniec budú ľudské telá integrované do jednej globálnej siete, ktorá nás bude plne ovládať, budeme plne pod kontrolou a naše vedomie, zmysel života atď. bude plne závisieť od tejto siete, od toku dát, ktoré budú riadené algoritmami. Tvrdí, že tento proces je nevyhnutný, pretože je technicky možný, musí sa uskutočniť a v skutočnosti neexistuje spôsob, ako ho zastaviť. Svet sa jednoducho – či chceme, či nechceme – musí vyvíjať týmto smerom.

Neviem, či niektorému z jeho nadšených čitateľov došlo, že toto rozvracia celý filozofický a teoretický základ liberalizmu, demokracie, humanizmu, a teda napríklad aj koncepciu ľudských práv.

A Yuval Harari pokračuje: „Keďže v tomto novom systéme aj také profesie, ako sú lekári, právnici, konzultanti atď., prevezmú stroje,ktorébudú schopné efektívnejšie vykonávať rôzne výpočty a človeka nahradí umelá inteligencia, človek sa z ekonomického hľadiska stane jednoducho zbytočný.“ Harari má podľa tejto logiky absolútnu pravdu. Ak prijmeme názor, že človek je len kolieskom v tejto globálnej sieti a v toku dát, kde najdôležitejšou paradigmou a dogmou je tok a sloboda informácií, potom sa celý koncept demokracie, liberalizmu a ľudských práv stane úplne zbytočný. Táto otázka je o to zaujímavejšia, že ak máme pred očami víziu, ku ktorej údajne smerujeme, alebo inak povedané, ku ktorej nás globálna elita vedie, potom lepšie pochopíme napríklad pandémiu Covid-19, pretože zrejme už tu ide o proces prechodu do novej éry, v ktorej individuálne práva jednotlivca už nebudú mať žiadny význam.

Očkovanie je údajne dobrovoľné, ale táto dobrovoľnosť je fiktívna. Ukazuje sa, že individuálna telesná autonómia a právo rozhodovať o sebe sa stávajú ilúziou, pretože dôležitejší je kolektív, dôležitejšia je stádová imunita, dôležitejšie je zabezpečenie celku a jednotlivec sa mu jednoducho musí mu úplne podriadiť a či sa mu to páči alebo nie, musí sa nechať zaočkovať. Podľa Harariho taktiež neexistuje individuálne „ja“, že sa teda musí stať to a to, a že je to nevyhnutné a že v zásade sa celý progresívny svet musí uberať týmto smerom, pretože tak jednoducho vyzerá objektívna realita, a tak ďalej.

Snahou o legitimizáciu tejto bájky je odvolávať sa na autoritu vedy. To je základný trik, ktorý šikovne používa. Väčšina ľudí nemá ani potuchy, čo v skutočnosti veda hovorí, čo vedci dokázali, na čom pracujú, čo je nesporné a čo sporné. Bežný človek o tom nemá ani potuchy. Navyše ani priemerný biológ nemá poňatia o tom, čo sa deje vo fyzike. Priemerný fyzik nemá ani potuchy o tom, čo sa deje v chémii a podobne. Dokonca aj v rámci jednej disciplíny človek, ktorý sa zaoberá jedným druhom organickej chémie, nebude mať ani potuchy o tom, čo sa deje v oblasti anorganickej chémie. Táto situácia ďalekosiahlej deľby práce, a teda aj deľby poznania, zrazu robí z vedy niečo ako novú autoritu.

V týchto časoch máme do činenia s vedeckými autoritami, ktoré majú zohrávať rovnakú úlohu ako kňazi v sakrálnych civilizáciách. Pritom každý, kto sa aspoň trochu zaoberá vedou, vie, aké problematické je také radikálne tvrdenie, že veda dokázala to a to. Preto odvolávanie sa na autoritu vedy pri predkladaní svojej globálnej vízie je jednoducho podvod. Harari využíva vedu ako určitý stereotyp, aby vyvolal dojem. Zdôrazňujem „dojem“, že vízia, ktorú prezentuje, je vedecky dokázaná, ale je to lož.

Harari je bájkár pre nových páriov, ktorí si myslia, že človek je len len hŕbou algoritmov, ničím sa nelíšiacich od zvierat. To by samozrejme malo viesť k určitým praktickým požiadavkám, ako je vegánstvo alebo, samozrejme, úplný ateizmus, či presvedčenie, že život nemá hlbší zmysel.

A keď naozaj nevidíme zmysel života, vždy môžeme tento svet opustiť. A globálna elita bude mať menší problém s masou ľudí, ktorí v budúcnosti budú ekonomicky nadbytoční. O rozmnožovaní sa ani nezmieňujem, pretože ak ľudia nevidia svoju budúcnosť, nechcú sa ani rozmnožovať. Veď prečo by mal odsúdiť svoje deti na hrozný život bez budúcnosti? Harari je tu sám príkladom, pretože žije v homosexuálnom vzťahu, takže nebude mať deti. Je to naratív napísaný vlastne na objednávku politickej elity.

Od ateizmu k transhumanizmu

Vízia, o ktorej hovorí Harari a iní transhumanisti jeho typu, nie je vyslovene ateistická, nie je to vízia bez akéhokoľvek boha, pretože je v nej dosť absolútnych, nespochybniteľných prvkov. Preto mnohí, ktorí si všímajú gnostický charakter transhumanizmu, ho vlastne považujú za nové kvázi náboženstvo: Pravdy viery sú nahradené ideologickými dogmami, Dekalóg „ľudskými právami“, Trojjediného Pána Boha novým „zlatým teľaťom“, ktorým je trans-človek.

Ide o akési „nové krédo“ moderného sveta, ktoré presadzujú ateisti. Kresťanstvo, ktoré stáročia stálo v ceste, má byť nahradené novým náboženstvom, ktoré bude viac spolupracovať s ideológiami, ktoré presadzuje Harari a jemu podobní, ako sú environmentalizmus, vegánstvo, gender, totálny pacifizmus, radikálny feminizmus atď. Môžeme tu vlastne hovoriť o určitom obrate, keď stáročia úsilia o ateizmus v jeho rôznych mutáciách iba potvrdili prirodzenú religiozitu človeka, smerovanie k transcendencii. Preto dnešnou stratégiou už nie je náboženstvo zavrhnúť, ale zmeniť ho a rozriediť tak, aby „vyhovovalo“ človeku.

Kresťanstvo je od samého začiatku, napriek tomu, čo hlásajú jeho odporcovia, kritici a nepriatelia, náboženstvom slobody. Kristus nás oslobodil. Kristus nám dal slobodu. Sloboda však nespočíva v rozmarnej voľbe čohokoľvek, ale vo voľbe dobra.Iba dobro môže upevniť človeka v slobode a umožniť mu byť dobrý až do konca!

Skutočnú slobodu dal človeku Kristus, ktorý však zdôraznil, že kľúčom je poznať pravdu! „Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí“ (Jn 8,32). Nie naopak, že najprv je sloboda a potom pravda a človek sa sám rozhodne, čo je pravda a čo nie. Bez pravdy teda niet slobody!

Harari neskrýva svoje zámery. Jeho dielo Homo Deus, v ktorom postuluje stvorenie nového človeka, je v ostrom protiklade s celým kresťanským myslením, v ktorom má človek vďaka Kristovej milosti šancu na nový život v Bohu. Zbožštenie, o ktorom sa hovorí najmä vo východnom kresťanstve, bude ľudské, ale na základe milosti, a nie niečo, čo si človek vydobyje sám.

Podľa Harariho ľudstvo dosiahne večné šťastie samo, bez Boha. Ako inak to nazvať, ak nie démonickým myslením? Človek totiž prijíma spásu, žije ju, formuje sa podľa nej a nespolieha sa len na svoje sily.

Harariho projekt je rozložený na mnoho rokov. Samospása sa podľa jeho vízie dosiahne tým, že sa postaví proti kresťanstvu a odmietne ho. Izraelský futurológ neuvádza žiadne konkrétne argumenty, nemá záujem diskutovať. Jednoducho je to nový prorok hlásajúci jedinú pravdu, ktorú pozná len on a ktorú možno uskutočniť len tak, že ho budeme všetci počúvať.

Ba Harari sa domnieva, že náboženstvo ako také je hlavným škodlivým činiteľom a podnecovateľom svetovej biedy. Všetko nasvedčuje tomu, že nejde len o slová, ale možno očakávať rôzne formy obmedzovania kultúrnej prítomnosti kresťanstva.

Prečo sme sa od Cirkvi nedočkali pevnej a rozhodnej reakcie na Harariho víziu? Nuž chýba nám pohotovosť a zanietenosť. Musíme byť schopní uvádzať argumenty a dôvody, ktoré stoja za nami a našou kresťanskou víziou sveta, aby sme dokázali bojovať aj proti tým najbláznivejším myšlienkam, ako je Homo Deus. Pretože prezentovanie kresťanstva ako iracionálneho náboženstva či nepriateľa vedy je len súčasťou stratégie neutralizácie viery.

Knihy Hararimu priniesli obrovskú popularitu. Spája sa predovšetkým s veľkými digitálnymi spoločnosťami v Silicon Valley. A práve to mu dodáva popularitu pretože korporácie zo Silicon Valley sú okrem svojej finančnej moci predovšetkým mediálnou mocnosťou, ktorá investovala svoje peniaze do médií a prostredníctvom mediálneho sveta dokáže propagovať konkrétnych autorov.

Robotická ruka
zdroj: pixabay.com

Harari však celý čas prezentuje tento „vedecký“ svetonázor a verí, že všetko, čo hlása, je vedecké. V súvislosti s tým spomína veľmi populárny názor medzi transhumanistami, že v blízkej budúcnosti bude možné pomocou genetiky vykonávať na embryách genetické mutácie, vymieňať gény a podobne. A ľudí, ktorí sa narodia, bude možné vylepšovať pomocou tzv. kyborgizácie, teda tým, že do mozgu sa budú implantovať ďalšie orgány, zle fungujúce orgány sa budú môcť vymeniť za lepšie, orgány, ktoré fungujú, za ešte lepšie či za umelé a podobne.

To znamená, že príslušníci elity budú investovať do svojich detí a tieto deti už budú „HOMO DEUS“, ako hovorí Harari, to znamená, že budú mať vyššiu inteligenciu, lepšiu pamäť, lepšiu schopnosť používať mozog, ktorý bude umelo stimulovaný a geneticky modifikovaný a pod. Budú geneticky chránení proti všetkým druhom chorôb, počnúc rakovinou a končiac Covidom-19, budú sa prirodzene dožívať 120 – 350 rokov.

A tak bude nasledovať stratifikácia. Prvá bude ekonomická. Po ekonomickej stratifikácii bude čoskoro nasledovať politická a právna stratifikácia. Pretože vzniká otázka, či hodnota života priemerného pána Nováka, ktorý žije 70 rokov, je rovnaká ako hodnota života šéfa veľkej korporácie, ktorý bude žiť 250 rokov a bude stáť na čele veľkej korporácie. A Harari hovorí: nie, nie je to rovnaká hodnota. Šéf veľkej korporácie bude dôležitejší než ľudia, ktorí budú nezamestnateľní, pretože v digitálnej ekonomike a umelej inteligencii už pre nich nebude práca, teda budú nahraditeľní.

Na tejto fotografii je prof Harari zachytený v zamyslení počas prednášky na tému rušenia pracovných pozícií, Výročné stretnutie WEF v Davose, 2018
zdroj: flickr.com

Harari vo viacerých rozhovoroch spomína svojho „manžela“ a s hrdosťou priznáva, že to, že je homosexuál, čo má blahodarný vplyv na jeho dielo. Podľa neho „všetko, čo existuje, je podľa definície prirodzené“, a preto sex nemá žiadny vyšší zmysel a ľudskú sexualitu prirovnáva k sexualite šimpanza. „Predstava, že sex existuje len za účelom rozmnožovania, je totálny nezmysel, ktorý vymysleli kňazi a rabíni“, zdôrazňuje. „V skutočnosti naše pojmy „prirodzené“ a „neprirodzené“ nie sú prevzaté z biológie, ale z kresťanskej teológie,“ dodáva.

Ak Boh stvoril človeka, aby bol nadradený všetkým ostatným zvieratám, Harari redukuje človeka na jeho základnú živočíšnu úroveň a opisuje Boha ako mýtus, „veľkého muža na oblohe, ktorý sa hnevá, keď sa dvaja ľudia milujú“. Pokračujúc v tomto jazyku hovorí, že žiadny „veľký muž na nebi“ sa nenahnevá; jediní ľudia, ktorí sa hnevajú, sú „všelijakí kňazi a rabíni“.

Ďalej vo svojej knihe zdôrazňuje, že verí vo vedu a jej dva procesy: deterministický a náhodný. Ich kombinácia vytvára pravdepodobnosť, čo je podľa neho najbližšie k slobode, ale slobodná vôľa neexistuje. Podľa neho „slobodná vôľa bola vždy mýtus a nie vedecká realita“.

Harari argumentuje tým, že keďže neexistuje Stvoriteľ (Boha nazýva „človekom v nebi“), nemôžeme byť stvorení ako rovní, a preto ani ľudia nemôžu byť Stvoriteľom obdarení neodňateľnými právami.

Yuval Noah Harari ako ateistický nihilista sa spolieha na svoje vnímanie prirodzeného výberu a biológie, ktoré mu vraj všetko vysvetľujú, pričom mu zjavne uniká pravda o ľudstve, svete, v ktorom žijeme, a o samotnej realite.

A táto pravda uniká aj Svetovému ekonomickému fóru, ktoré napriek tomu je odhodlané svet priviesť k novým svetlým zajtrajškom.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!