YouTube vedie vojnu proti pravici. Miznú filmy a kanály - Christianitas

YouTube vedie vojnu proti pravici. Miznú filmy a kanály

Piotr Relich
24. júna 2019
  Spoločnosť  

Tisícky odstránených filmov a desiatky zavretých kanálov sú bilanciou počiatočnej fázy operácie, ktorú vykonáva platforma YouTube. Technický gigant pod zámienkou boja proti nenávistným prejavom, „bielej nadradenosti“, diskriminácii a rasizmu, používa bezprecedentnú formu cenzúry, ktorá vedie k odstráneniu veľkého množstva materiálu vytvoreného administrátormi konzervatívnej pravice. Liberálne médiá tlieskajú boju proti „neonacistom“ a „fanatikom“, kým tvorcovia … márne protestujú.

Zdroj: commons.wikimedia.org

5. júna 2019 došlo k zmene pravidiel YouTube, ktoré – podľa jej autorov – ešte väčšmi obmedzujú nenávistné prejavy a diskrimináciu, postihujú názory vyjadrujúce nadradenosť danej kultúry, náboženstva alebo idey a potláča obsah podporujúci násilie. Platforma YouTube začala cenzurovať obsah už v roku 2017, ale dnes sme svedkami prudkého zintenzívnenia tejto cenzúry.

“YouTube oznámilo svoj zámer odstraňovať tisíce filmov a kanálov podporujúcich neo-nacizmus, nadradenosť bielej rasy a iné fanatické ideológie (…). Platforma nikoho nekonkretizovala, avšak v stredu sa nespočetné množstvo krajne pravicových kanálov začalo sťažovať, že ich obsah je odstránený alebo zbavený reklamy “- píše New York Times.

Cenzúra, démonizácia, propagácia alternatívy

S cieľom vypracovať nové smernice, YouTube nadviazal spoluprácu s „odborníkmi zaoberajúcimi sa problémom násilia, extrémizmu, nadraďovania sa, občianskych práv a slobody prejavu na internetovej sieti“. Problém je v tom, že služba vo svojej činnosti využíva taktiku, ktorá je vhodnejšia pre inštitúciu reprezentujúcu totalitný systém, než pre platformu výmeny myšlienok, ideí a názorov. Na svojom oficiálnom blogu YouTube priznáva, že zámerne zasahuje do procesu propagácie, zobrazovania či popularity obsahu. „V roku 2017 sme zaujali pevnejšie stanovisko k filmom propagujúcim nadradenosť bielej rasy, obmedzujeme systém odporúčania i možnosť komentovať alebo zdieľať daný materiál. To významne prispelo k poklesu zobrazení stránky (v priemere o 80%)“. Šéfom YouTube však nestačí bojovať proti  „nadradenosti bielej rasy“.

„Dnes podnikáme ďalší krok v boji proti nenávistným prejavom, pretože zakazujeme zobrazovanie videí sugerujúcich nadradenosť nejakej skupiny, aby takto zdôvodnila diskrimináciu, segregáciu či vylúčenie z dôvodu veku, socio-kultúrneho pohlavia, rasy, príslušnosti ku kaste, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo statusu veterána,“ čítame. Je zaujímavé, že ako príklad takýchto filmov uvádzajú propagáciu nacistickej ideológie. Je rétorickou otázkou, či v budúcnosti dôjde k rovnakému odsúdeniu aj obsahu propagujúceho komunizmus.

Blokovanie obsahu nie je jediný spôsob v boji za „nový lepší zajtrajšok“ online priestoru. V masívnom meradle sa totiž začalo obmedzovať odporúčania filmov s  „pochybným“ vedeckým obsahom. Do tejto skupiny patria materiály týkajúce sa alternatívnej liečby nebezpečných chorôb, či teórie o plochej zemi. YT sa môže pochváliť 50% poklesom tohto obsahu v Spojených štátoch. Posledným spôsobom obmedzenia šírenia nevhodného obsahu pre YT je nový systém speňažovania materiálov. Podozriví tvorcovia budú mať obmedzené možnosti používať partnerské programy a ich materiály budú mať menší reklamný potenciál. Posledná možnosť spočíva v tom, že budú úplne zbavení práva zarábať na svojich materiáloch. Úplne inak na tom budú tvorcovia propagujúci obsah v súlade s politikou platformy. Pri nadväzovaní spolupráce s partnerským programom budú odmeňovaní väčším záberom či lepšími podmienkami. „V prvom rade chceme, aby naše speňažovacie systémy odmeňovali dôveryhodných autorov, ktorí YouTube dávajú hodnotu “ – čítame na blogu.

Čo zmizne?

Na metódach nezáleží. Najdôležitejšie je to, aký smer naberie ostrie „historickej spravodlivosti“. A tu nemáme nijaké pochybnosti, pretože čítajúc definície pojmu supremacy  je jasné, že cenzurovať bude možné prakticky všetko, čo je  založené na princípe akejkoľvek podriadenosti. Diskriminácia na základe veku? To znamená, že film zobrazujúci dedka, ktorý karhá svojho vnuka, bude tiež považovaný za škodlivý? Ale vážne. Obavy z budúcnosti YouTube sú opodstatnené. Keď počujeme argumenty plné progresívneho „novojazyka“, vidíme, kam mieri politika najväčšej webovej stránky s filmami na internete. Pod zámienkou boja proti škodlivému obsahu zmizne veľa materiálov, ktoré nie sú v súlade s hodnotami, ktoré prezentuje manažment YouTube. A zmiznú odrazu, zo dňa na deň, bez varovania, bez udania konkrétneho dôvodu.

Za nami je fáza predpovedania búrky podľa čiernych mrakov zbierajúcich sa nad hlavami. Prvé kvapky ohlasujúce búrku práve dnes padli pod naše nohy. Z poľského kanálu PCh24TV napríklad zmizol film pod názvom „Mladí proti homosexuálnej propagande“. Zaujímalo by ma, kde sa správcovia servisu dopátrali obsahu, ktorý diskriminuje iné osoby? YT sotva možno podozrievať z objektívnosti, keď pri príležitosti „mesiaca hrdosti sexuálnych menšín“ (Pride Month) predstavil svoje logo v dúhových farbách.

Týka sa to celého sveta – vrátane našich priateľov z Estónska. Z youtubovského kanálu Objektív im napríklad zmizli nahrávky s názvami: „Túžba po kultúrnom marxizme?“, „Focus: Nacistická hysteria proti koalícii ničí obraz Estónska“ alebo „Komentár týždňa: homoideológia stojí ročne 250 000 EUR. A za peniaze platiteľov daní!“ V Spojených štátoch si vzali na mušku najobľúbenejšie kanály s konzervatívnym profilom, svoje dostal Steve Crowder, ktorý vedie internetovú talk show. Pred časom úplne zmizol z internetu aj Alex Jones so svojimi InfoWars. Vo Veľkej Británii boli uložené obmedzenia kanálu Paula Josepha Watsona. Tisícom podobných tvorcov hrozí, že im takto zatvoria ústa.

Zdroj: wikiepedia.com

Koniec slobodných médií?

Šéfovia sociálnych médií dostali do rúk moc nad diskusiou bezprecedentnej veľkosti a rozsahu. Potreba moderovať tento dialóg sa im však akosi vymyká z rúk, a tak sa s tým usilujú bojovať pomocou čoraz modernejších technológií. Ľudia, ktorí stoja za touto politikou, však nie sú ani zďaleka objektívni, majú jasnú a definovanú víziu sveta. Problém spočíva v tom, že vízia aj spôsob, akým pracujú, sú založené na ideách, ktoré sú v mene „lepšieho zajtrajška“ schopné používať tie najdrastickejšie metódy. Pretože tieto myšlienky nie sú založené na pevnom a nemennom systéme vyšších hodnôt, ktoré určité správanie hodnotí ako „vždy zlé“. Ak teda nejaká osoba stojí v ceste k svetlej budúcnosti, čo nám môže prekážať, aby sme sa jej zbavili? Je to neuveriteľne lákavá ponuka. A zdá sa, že predstavitelia sveta sociálnych médií sa ňou už dávno dali zlákať.