Woodstock po päťdesiatich rokoch: Udalosť, ktorú netreba oslavovať - Christianitas

Woodstock po päťdesiatich rokoch: Udalosť, ktorú netreba oslavovať

John Horvat II.
14. septembra 2019
  História

V dňoch 15. – 18. augusta 1969 sa na prenajatých pozemkoch farmy s rozlohou 600 akrov pri Betheli v New Yorku konal hudobný festival pod názvom Woodstock Music and Art Fair. Nedávno sme si pripomenuli 50. výročie tejto monumentálnej kultúrnej udalosti, ktorá poznamenala celú epochu.

Zdroj: wikipedia.com

Woodstock zmenil Ameriku.

Predznamenal nastupujúcu morálnu devastáciu. Táto udalosť zmenila národnú psychiku, keď voľnú „lásku“ začala považovať za čosi prijateľné. Upevnila predstavu, že v živote sa predovšetkým treba riadiť zásadou, „keď ti to robí dobre, rob to.“

Najhoršou stránkou Woodstocku však bola jeho rola pri duchovnom spustošení a pri fantazírovaní o utopickej spoločnosti bez náboženstva alebo katolíckej viery. Woodstock sa prezentoval ako mystická skúsenosť s vlastným temným duchovným posolstvom. Bol to takmer liturgický akt anti-náboženstva bezuzdných vášní, ktoré odmieta morálny zákon.

Úvahy o inej oblasti

Uvažujúc o Woodstocku je ťažké nespomenúť inú udalosť, ktorá sa odohrala tiež na veľkom poli, kde sa zhromaždil obrovský dav. Aj toto zhromaždenie menilo dejiny. Tieto dve udalosti nemohli byť navzájom vo väčšom kontraste, pretože paralely a kontrasty sú ohromujúce. Obidve udalosti sa odohrali v dobe hroznej krízy v spoločnosti. Každá z nich však ponúkala radikálne odlišné riešenie.

Druhá udalosť prebehla v portugalskom zapadákove, v malej dedinke zvanej Fatima. Bol to 13. októbra 1917. To, čo priťahovalo ľudí, nebol nikto menší ako Kráľovná nebies. Panna Mária sa zjavila trom mladým pastierikom a sľúbila, že vykoná veľký zázrak, aby ľudia uverili a zmenili svoj život.

Kontrast medzi dvomi poľami

Pri oboch udalostiach sa všetko, čo sa mohlo pokaziť, pokazilo.

Vo Woodstocku sa takmer štyristo tisíc ľudí objavilo na farme, kde zbúrali brány a vstúpili na pole. Organizátorov veľké davy zaskočili. Na diaľniciach boli zápchy, keď sa ľudia pokúšali dostať na podujatie.

Do Fatimy prišlo asi osemdesiat tisíc veriacich z celého Portugalska. O zjaveniach počuli zo správ, ktoré boli ústne šírené. Nikto to neorganizoval, pretože to bolo spontánne hnutie milosti, ktoré ľudí priviedlo na toto miesto. Napriek tomu zaplnili hlavné ťahy i vedľajšie cesty malého štátu, aby sa dostali na očakávanú udalosť.

Obe udalosti podnietili vlády, aby prijali príslušné kroky. Keď vo Woodstocku vznikol chaos, zasiahla vláda, ktorá poslala v blízkosti sa nachádzajúci personál vojenského letectva, aby predišla chaosu a dopravila uviaznutých umelcov na miesto konania koncertu.

Zdroj: commons.wikimedia.org

Vo Fatime bol prístup sekulárnej antikatolíckej vlády opačný, pretože poslala vojakov s bodákmi, aby zabránili pútnikom vniknúť na obrovské pole. Keď masy pútnikov prakticky prevalcovali malý počet vojakov, ľudia sa pridali k usporiadanému zástupu, ktorý trpezlivo, s modlitbou a vierou očakával veľkú udalosť.

Pri obidvoch udalostiach sa spustili silné dažde, ktoré vytvorili obrovské mláky plné blata. Vo Woodstocku sa to blato miešalo s nahotou, promiskuitou a drogami do tej miery, že dav sa premenil na močarinu nemorálnosti a špiny. Spevák John Fogerty opísal rannú scénu ako „maľbu danteovskej scény zobrazujúcu telá z Pekla, všetky vzájomne prepletené a spiace, pokryté bahnom.“

Aj vo Fatime sa na zástup spustil silný dážď, takže sa pole premenilo na jeden veľký bahnitý terén. Davy však dážď a bahno prijali ako súčasť utrpenia a pokánia, ktoré súviseli s Fatimskou správou. Mnohí si kľakali do blata a modlili sa.

Historické súvislosti

Aj keď sú okolnosti širokých polí vo Fatime a vo Woodstocku dôležité, treba brať do úvahy aj kontext týchto zhromaždení.

Historickým kontextom Fatimy bol svet opúšťajúci Cirkev a kresťanskú civilizáciu. Európa bojovala v krvavej prvej svetovej vojne, ktorá sa čoskoro mala skončiť. Ľudia stále mali vieru, ale táto sa pomaly strácala. Panna Mária prišla  s posolstvom o tragédii a nádeji a vyzvala ľudstvo, aby sa obrátilo a zmenilo život.

Woodstock sa konal o 52 rokov neskôr v kontexte sexuálnej revolúcie, ktorá ničila to, čo v spoločnosti ešte zostalo z kresťanskej morálky. Amerika bola rozdelená a vo Vietname bojovala v brutálnej vojne proti komunizmu. Aj Cirkev bola v stave zmätku. Woodstock bola udalosť oslavujúca svet bez morálnych zábran, ktorý sa čoskoro stal mainstreamom.

Čo sa stalo vo Fatime

Tieto dve polia sa stali významné vďaka udalostiam, ktoré sa na nich odohrali.

Vo Fatime sa zástup zhromaždil usporiadaným spôsobom, keď očakával zjavenie Matky Božej. Mal uzrieť úžasnú, ale desivú scénu, zázrak, ktorý videlo najviac svedkov v modernej histórii. Bolo tam asi osemdesiat tisíc pútnikov každého veku, vzdelania a všetkých spoločenských tried. Veriaci a neveriaci bojovali o miesta, odkiaľ by čo najlepšie videli očakávaný zázrak.

Panna Mária ho poskytla. Mraky sa otvorili a slnko sa ukázalo ako obrovský strieborný tanier. Svietilo veľkou intenzitou, ale neoslňovalo. Obrovská guľa potom začala „tancovať“ po oblohe a rýchlo sa krútila, pričom rozmetávala červená plamene. Jasné svetlo sa odrážalo na zemi, po stromoch, kríkoch, odevoch a tvárach. Potom, čo trikrát prešlo oblohou, ohnivá guľa sa chvela, triasla a vrhla k vydesenému davu, ktorý si myslel, že nastáva koniec sveta. Slnko sa však čoskoro vrátilo na svoje miesto a na ľudí začalo vľúdne svietiť. Mnohí sa obrátili a uverili. Ľudia zbadali, že ich premočené oblečenie bolo zrazu suché a čisté.

Zdroj: commons.wikimedia.org

Čo sa stalo vo Woodstocku

V ostrom kontraste s Fatimou boli udalosti v Woodstocku. Neboli tam nijaké zázraky, ale bola tam aura, ktorá vyvolala desivý pocit v súvislosti s udalosťou. Zlé počasie, nedostatok potravín a nedostatočná hygiena vytvorili atmosféru všeobecného chaosu. Svedkovia hovorili o atmosfére voľnej „lásky“ a nahoty, ktorá mnohých, ktorí neboli zvyknutí vidieť takéto veci na verejnosti, šokovala. Rozmohlo sa užívanie drog, najmä marihuany a LSD. Keď hudba celú noc jačala z pódia, mnohí neboli pri zmysloch.

Gitarista Carlos Santana neskôr spomínal, ako halucinoval počas svojho vystúpenia, pretože požil halucinogénny meskalín, ktorý získal od Jerryho Garciu.

Pri spätnom pohľade do zákulisia spevák skupiny The Who Roger Daltrey hovoril, že „Woodstock nebol mier a láska. Bolo tam strašne veľa kriku a vreskotu. Dokiaľ sa to skončilo, ukázali sa tie najhoršie stránky našej povahy.“

Scény flámovania, chaosu a hriechu vytvorili surrealistický a bizarný výjav“. Bol to nevyspytateľný priestor bez pravidiel alebo zákona, v ktorom ste mohli „robiť, čo ste chceli“ bez následkov či rizika. Niektorí si mysleli, že svitá nový vek, opojný a zároveň desivý, v ktorom nespútané vášne vyvolané psychedelickými drogami oslobodzujú človeka od obmedzení establišmentu.

Na poliach Woodstocku posiatom smetím a odpadkami, egocentrická generácia prijala kultúru sexu, drog a rock’n’rollu. Amerika odchádzala z Woodstocku s pošpinenou nevinnosťou.

Dve konfliktné posolstvá

Z oboch polí taktiež vzišli posolstvá, ktoré sú dodnes vo vzájomnom konflikte.

Fatimské posolstvo bolo veľmi jasné a precízne. Panna Mária povedala: „Neurážajte nášho Pána, ktorý už bol tak veľmi urážaný.“ Fatima bola teda výzvou svetu, aby činil pokánie formou modlitby, obetovania sa a zmeny života. Ak sa ľudstvo nebude kajať, Panna Mária hovorila o veľkom treste symbolizovanom zázrakom Slnka. Fatimské posolstvo odsúdilo úpadok moderného sveta, hriechy tela a opustenie Boha a Cirkvi.

„Posolstvo“ Woodstocku

Woodstock vyhlásil anti-fatimské posolstvo. Bola to výzva k hriechu, hédonizmu a urážaniu Boha. V mene mieru a lásky vyzýval mladých, aby si „predstavili“ dokonalý svet, v ktorom by žili spolu v harmónii bez majetku, bez kresťanskej morálky a bez Boha. Woodstock vykreslil prázdny svet bez zmyslu a účelu, ktorý extrémnym spôsobom hľadá iba vlastné uspokojenie a pôžitok.

Konflikt medzi Fatimou a Woodstockom pokračuje. Mnoho katolíkov zostalo verných Fatimskému posolstvu napriek veľkému tlaku, aby sa prispôsobili prevládajúcej kultúre. Na iných ťažko doľahla hrozná realita, že woodstockský sen o sexuálnej slobode bol desivou nočnou morou, ktorá za sebou nechala mŕtvych, nenarodené deti, rozbité vzťahy a zničené komunity.

Preto nie je vhodné oslavovať päťdesiate výročie koncertu, ale treba odmietnuť všetko, čo symbolizuje a reprezentuje. Namiesto toho prijmime spasiteľné posolstvo Fatimy o modlitbe, pokání a zmene života ako základného riešenia problémov sveta, ktorý sa topí v chaose.

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ