Wall Street Journal: „Nemecká biskupská konferencia uznala požehnávania homosexuálov“


7. októbra 2021
  Krátke správy - Cirkev

Wall Street Journal priniesol správu, že jedným z bodov, ktoré odsúhlasila Nemecká biskupská konferencia, je aj podpora požehnávania homosexuálnych párov. Článok nesúci názov Nemeckí katolícki predstavitelia podporujú požehnávania pre homosexuálne páry vzdorujúc tak pápežovi Františkovi,1 vyšiel už 1. októbra. Noviny doslova uvádzajú:

Na schôdzi vo Frankfurte hlasovali nemeckí (katolícki) cirkevní predstavitelia v pomere 168 proti 28… za prijatie návrhu vyhlásenia o sexualite, obsahujúcom uznesenie, v ktorom sa uvádza, že „partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, ktoré chcú vziať na seba riziko nerozlučného spoločného života . . . by mali byťpod Božím požehnaním.“

Jeden kňaz, oslovený Wall Street Journal, ktorý bojoval proti dlhoročnému cirkevnému učeniu, mal z hlasovania radosť, napriek tomu, že je v priamom rozpore s niekoľkými vyhláseniami z Vatikánu; onen kňaz hovorí, že ide o „míľnik na ceste k cirkvi bez diskriminácie, k cirkvi plnej úcty k rozmanitosti lásky a partnerstvám.“

Denník upozorňuje, že „táto voľba prišla napriek zákazu z Vatikánu, kde sa obávajú, že (takéto) jednostranné kroky by mohli rozdeliť Cirkev.

Rod Dreher, ktorý na novinový článok upozornil vo svojom stĺpčeku na portáli The American Conservative, dodáva:

Z tohto nevidím žiadnu cestu von: toto je schizma. Môžete nenávidieť to, čo katolícka Cirkev vyučuje o homosexualite, a sexualite vo všeobecnosti, ale tradícia je absolútne jasná, silne zakorenená v Evanjeliu, a jasnou bola po dve tisícročia. Nie je skrátka možné urobiť to, čo urobili nemeckí biskupi, bez odmietnutia jednoznačného cirkevného učenia.

Čo však teraz bude s nemeckými katolíkmi – ktorí si želajú zostať katolíkmi a odporujú schizmatikom? Čo budú robiť?

Ťažko odhadnúť, čo sa bude diať ďalej. Momentálne to však vyzerá tak, že – aspoň čo sa týka Nemecka – sme po 500 rokoch od Luthera skutočne pred ďalšou obrovskou schizmou, nehovoriac o tom, že Nemci sa tieto svoje „výdobytky“ takmer určite pokúsia pretlačiť aj na celocirkevnej „Synode o synodách“, ktorá začína už o pár dní.

Tu už asi nepomôže nič iné, ako priamy Boží zásah…

MG

Zdroj: Wall Street Journal, The American Conservative, titulný obrázok – wikimedia commons

1 https://www.wsj.com/articles/german-catholic-leaders-support-blessings-for-gay-couples-challenging-pope-francis-11633107983


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!