Výchova seba samého


7. augusta 2020
  Pokladnica viery

Vykresať vo svojej duši vznešený obraz, ktorý si Boh o tebe predstavil, —túto povznášajúcu prácu nazývame samovýchovou. Túto prácu však výlučne každý sám môže vykonať —nikto iný miesto neho. Iný ti môže poslúžiť radou, poukázať na správnu cestu, ale napokon ty musíš pocítiť túžbu, aby si v sebe vypracoval umelecký obraz, ktorý Boh skryl v tvojej duši.

Sám musíš túžiť po vznešenosti, sile a čistote duše. Musíš poznať svoju dušu, čo je v nej škodlivé a čo z nej chýba. Sám sa musíš dať do práce duševnej výchovy a pritom dobre vedieť, že úspech vyžaduje veľa sebazapierania, napnutia síl a sebapremáhania. Často si musíš odoprieť niečo také, čo by ti dobre padlo; často musíš vykonať niečo také, čo ti nie je priam po vôli a vytrvať so zovretými perami, odporujúcim čelom aj vtedy, keď ten-ktorý tvoj dobrý úmysel opätovne ti vyjde nazmar.

Tihamer Tóth – Rady mladým mužom