Vychádza vianočné číslo nášho časopisu Spojenectvo s Máriou - Christianitas

Vychádza vianočné číslo nášho časopisu Spojenectvo s Máriou


7. decembra 2022
  Krátke správy

Nadácia Slovakia Christiana, pod ktorú patrí portál Christianitas.sk, sa okrem svojich internetových aktivít venuje aj mnohým ďalším veciam, ako je napríklad organizácia akcií, tvorba bilbordov s katolíckou tematikou, tlač kníh a v neposlednom rade vydáva aj vlastný časopis s názvom Spojenectvo s Máriou. Náš časopis vychádza nepretržite už od roku 2018 a poštou ho dostávajú všetci naši podporovatelia.

Práve v týchto dňoch netrpezlivo očakávame najnovšie – decembrové – číslo Spojenectva s Máriou. A o čom bude? Samozrejme, najmä o Vianociach!

Časopis Spojenectvo s Máriou
zdroj: Nadácia Slovakia Christiana a Christianitas.sk

Čitatelia si môžu prečítať úvahu o tom, aká pravdepodobne bola zima bez Vianoc ešte v predkresťanskom období a ako asi vyzerala noc pri pohľade z nášho územia, kedy sa narodil Náš Pán. V ďalších článkoch sa čitatelia zoznámia napríklad s vianočnými zvykmi blahoslaveného Charlesa de Foucauld, dozvedia sa o tom, čím boli pre kresťanstvo prelomové Vianoce roku 800, kedy bol na Štedrý večer korunovaný Karol Veľký pápežom Levom III. za cisára Svätej rímskej ríše. Uvedený článok si všíma aj prvého katolíckeho panovníka Európy po páde Rímskej ríše, Chlodovika I., kráľa Franskej ríše, ktorý bol pokrstený práve počas sviatkov narodenia Spasiteľa sveta – 25. decembra 496. Ďalší článok sa venuje téme Vianoc z pohľadu 21. storočia.

Okrem hlavných článkov prináša Spojenectvo s Máriou aj pravidelné rubriky. Patrí sem napríklad „Slovo kňaza“, ktoré v aktuálnom čísle prináša úvahu kňaza otca Miroslava s názvom „Ježiš ako najväčší darček týchto dní“. Ďalej to je tzv. „Pokladnica viery“, ktorá obsahuje niekoľko krátkych, no o to výstižnejších myšlienok, autormi ktorých sú buď kňazi, rehoľníci alebo iní duchovní autori, zväčša z dôb minulých. Nesmieme tiež zabudnúť na kategóriu „Prečo Panna Mária plače?“, kde si všímame, či už neduhy v katolíckej Cirkvi alebo útoky na túto Kristom založenú inštitúciu. A posledná strana časopisu už tradične patrí „Pútnickému miestu“ na Slovensku a tentokrát si autor príspevku, Branislav Michalka, vybral Nitriansku Blatnicu.

Decembrové číslo je špeciálne aj v tom, že v ňom prinášame obsiahlu reportáž z Fatimy, kam sme zavítali s výhercami nášho losovania. Do losovania boli zaradení pravidelní podporovatelia nadácie, súhrnne označovaní ako „Fatimskí apoštoli“ a výherkyne si so sebou na miesto, kde sa Panna Mária zjavila trom pastierikom, mohli vziať ešte jednu blízku osobu. Sprievodcom bol kňaz, otec Ľudovít, spolupracovník kresťanskej cestovnej kancelárie Awertour, ktorá pre nás zájazd uskutočnila.

Prípadní noví záujemcovia si môžu náš časopis Spojenectvo s Máriou objednať telefonicky na telefónnom čísle 02/222 000 63 úplne bezplatne alebo za dobrovoľný príspevok – milodar. Ten je následne použitý na ďalšiu tvorbu a distribúciu časopisu, ako aj na podporu redakcie.

Staršie čísla Spojenectva s Máriou sú prístupné aj v online pdf verzii, a to na stránke www.fatimskyapostolat.sk/spojenectvo-s-mariou/

MG
Ilustračný obrázok, zdroj – Christianitas.sk


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Agenti, kolaboranti, zradcovia a udavači alebo Komu sa hojdá žalúdok, ten nech nelezie do politiky

Arcibiskup Fulton Sheen: „Takto spoznáte Antikrista!“

Genocída národov

Ako duchovní rodičia hnutia Wicca de facto potvrdili, že čarodejnícke procesy v minulosti boli úplne legitímne