Vševediaci systém skrze naše zdieľané údaje

Piotr Doerre
13. februára 2021
  Spoločnosť

Práve teraz, počas prvej svetovej biologicko-psychologickej vojny, rozpútanej proti ľudstvu jej latentnými nepriateľmi, známej pod názvom pandémia COVID-19, globálny Systém tvorený veľkými súbormi dát získanými vďaka vzájomne vymieňaným informáciám, rozšíril svoju vládu ponad ďalšie vrstvy spoločnosti, ktoré si doteraz od neho udržiavali odstup.

Najväčší úspech Systému spočíva v presvedčení masy ľudí, že zatiaľ čo v skutočnom svete ich život a zdravie sú trvale ohrozené, vzťahy nadväzované prostredníctvom nekonečného a temného kráľovstva internetu sú úplne bezpečné. Napriek tomu v okamihu, keď sa prihlásime do siete, sme ako chodec, ktorý sa vynorí z hustého lesa a mieri na trávnatú pláň, ktorá je však pod mohutnou krížovou paľbou delostrelectva a guľometov…

Sme čoraz anonymnejší pre ľudí okolo nás, schovávame svoje tváre za masky a udržiavame predpísaný sociálny odstup a zatvárame sa medzi štyri steny našich bytov. Zároveň prostredníctvom internetu a cez mobilné telefóny exhibicionisticky odhaľujeme celému svetu všetky naše názory i fotografie, detaily zo života, ktoré sa týkajú nielen našich záujmov a preferencií, ale aj miest pobytu, prekonaných chorôb, zjedených potravín a nakoniec ľudí, s ktorými máme čokoľvek spoločné – od profesionálnych až po intímne vzťahy.

A to je iba časť údajov zhromažďovaných jednotlivými odnožami Systému. Ak k tomu pridáme informácie zo zásielkových obchodov, bankových kariet, lokalizácie telefónov a nakoniec zo všadeprítomných kamier, ktoré sú okolo nás, Systém o nás naozaj vie veľmi veľa. Niekedy dokonca viac než my sami, pretože údaje, ktoré neustále analyzuje, môžu ďaleko prekračovať hranice našej pamäte a psychologického profilu, ktorý vytvára – a naše možnosti autoanalýzy.

Áno, Systém to vie. A nebude váhať tieto vedomosti využiť.

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!