Všetky národy majú náboženstvo


22. februára 2021
  Pokladnica viery

Presvedčenie o jestvovaní Pána Boha je teda majetkom všetkých národov a preto nie je možné, aby toto presvedčenie bolo bludné. Keď všetky národy zeme verili a veria v Boha, musí byť aj Boh. Nie je predsa možné, aby sa ľudstvo v jednej veci po toľké stáročia mýlilo.

V presvedčení o jestvovaní Pána Boha nás utvrdzujú aj veľkí ľudia, ktorí verili v Boha. O vedecké dokázanie jeho existencie sa usilovali aj najväčší muži vedy. Veriacimi boli napr. Kopernik, Kepler, Newton, Herschel, Leverrier, Volta, Ampère, Pasteur, Faraday, Davy, Marconi, Röntgen, Krištof Kolumbus, Michelangelo, Rafael atď. Najväčší muži ľudstva boli teda veriacimi a len druho- a treťoradí učenci a jednostranní namyslenci sa chvastali svojou nevierou. Keď všetky národy a najväčší muži dejín verili v Boha, prečo by sme mali o jeho jestvovaní pochybovať my, ľudia nepatrní?!

Andrej Kliman, Katolícka apologetika