Vražda nenarodeného dieťaťa? Brusel presviedča, že je to „naše právo“ - Christianitas

Vražda nenarodeného dieťaťa? Brusel presviedča, že je to „naše právo“


13. júna 2022
  Krátke správy - Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Európsky parlament pred pár dňami odhlasoval uznesenie o „bezpečnom prístupe k interrupciám“. Vraždu nenarodeného dieťaťa v ňom definoval ako „právo“.

Rezolúcia Európskeho parlamentu vyzýva USA a európske krajiny, aby nezhoršovali práva žien v súvislosti s interrupciou a zaručili k nej „bezpečný prístup“. Umelý potrat definovali ako „právo“ a schválili ho 364 hlasmi. Proti bolo 154 hlasov a 37 poslancov sa zdržalo hlasovania. Komisia biskupských konferencií Európskeho spoločenstva vyjadrila znepokojenie a poľutovanie nad tým, čo Európsky parlament odhlasoval. Jej generálny sekretár Manuel Barrios Prieto pripomína, že hlasovanie o záležitostiach tohto druhu nespadá do ich kompetencie.

Postoj katolíckej Cirkvi vysvetlil Barrios Prieto pre Vatikánsky rozhlas, ktorému odpovedal na otázky s tým, že z čisto právneho hľadiska európske ani medzinárodné právo neuznáva žiadne právo na interrupciu, a preto žiadny štát nemôže byť povinný legalizovať interrupciu, ani ju uľahčovať, ani byť nástrojom na jej vykonanie.

Aké sú dôsledky tohto hlasovania Európskeho parlamentu?

Je to hlasovanie, ktoré mňa a mnohých veľmi zarmucuje, okrem iného ide tu o podivnú rezolúciu, pretože sa vzťahuje na určitý možný rozsudok Najvyššieho súdu Spojených štátov, ktorý ešte nebol vynesený, a je to uznesenie, ktoré, aj keď nie je záväzné, ukazuje určitú tendenciu. Toto uznesenie sa môže stať základom alebo kontextom pre budúce legislatívne návrhy.

Ide teda o uznesenie, ktoré je znepokojujúce, pretože ukazuje tendenciu vniesť do európskych inštitúcií voľbu nechrániť základné právo na život. A to je postoj, ktorý je diametrálne odlišný od postoja Cirkvi, ale aj od postoja mnohých ľudí, ktorí sú presvedčení, že samozrejmé, že musíme brániť zdravie a právo žien, ale musíme zároveň brániť aj zdravie a právo na život nenarodeného dieťaťa.

Ako rozbehnúť serióznu diskusiu zameranú na uznanie práva nenarodeného dieťaťa na život?

Domnievam sa, že azda Európsky parlament nie je tým miestom, ktoré je vhodné na vedenie diskusie tohto druhu, pretože to nie je priama kompetencia Európskej únie, a v tomto treba mať vždy jasno. To je jeden z našich argumentov, čiže vyhnúť sa tomu, aby sa tieto diskusie konali v Európskom parlamente, pretože táto téma nepatrí do jeho kompetencie.

Domnievam sa však, že by sme mali urobiť serióznu štúdiu, serióznu analýzu, serióznu diskusiu o ochrane ženy, o právach ženy, ktorá patrí k zraniteľným osobám v spoločnosti, ale aj zarámcovať do práva na život tú živú bytosť, ktorá je v nej, bytosť, ktorá je odlišná od ženy a ktorá má preto právo na život.

Som presvedčený, že žena, ktorá je skutočne slobodná od spoločenských, rodinných a profesionálnych nátlakov a ktorá si uvedomuje, čo abort znamená, by sa preň nikdy nerozhodla, majúc iné možnosti. Toto je teda hĺbková diskusia, ktorú je potrebné viesť a ktorá musí ísť ruka v ruke s politikami na ochranu života. Toto je cesta, ktorou sa treba uberať.

MM

Zdroj: Vatican News, titulný obrázok – pixabay.com

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Otec Marian Kuffa, farár zo Žakoviec a veľký bojovník za život nenarodených detí, napísal predslov ku knihe poľskej novinárky Doroty Łosiewiczovej Život je zázrak, zachytávajúcej desať povzbudivých príbehov zo života ľudí 21. storočia.

Knihu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/zivot-je-zazrak-s-prihovorom-otca-kuffu/

***

Dariusz Žuk-Olszewski prináša vo svojej knihe Licencia na zabíjanie odhalenie, ako a kde v histórii vznikla myšlienka umelých potratov, prečo bola v jednotlivých krajinách tak prudko podporovaná a kto boli protagonistky tejto ideológie.

Dozvieme sa, že podpora umelých potratov vôbec nie je šírením myšlienky tzv. „slobodnej voľby“. V skutočnosti ide o manipuláciu s jednotlivcami s jediným záujmom, a tým je finančný prospech.

Knihu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/licencia-na-zabijanie/

***


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!