Vladyka Ján Babjak SJ kondoloval k úmrtiu profesora Daniela Škovieru


25. februára 2021
  Krátke správy - Cirkev

Vladyka Ján Babjak SJ kondoloval k úmrtiu prof. Daniela Škovieru. „S hlbokým zármutkom som dnes prijal správu o úmrtí Vášho drahého manžela, otca, dedka, brata, blízkeho príbuzného a priateľa prof. PhDr. Daniela Škovieru, PhD., človeka, ktorý celý svoj život prepojil so službou Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Dlhé roky obetavo posluhoval v Chráme povýšenia svätého kríža v Bratislave ako kantor. Svoje deti vychovával v kresťanskej viere, tak ako sám bol vedený, keď vyrastal v rodine kňaza. Nehanbil sa za svoju vieru a vyznával ju aj v čase totality, keď pôsobil ako profesor na univerzite. Poznali sme sa od mojich teologických štúdií, od roku 1973. Ale najmä počas môjho pôsobenia vo farnosti sme sa stali priateľmi,“ napísal vladyka Babjak v kondolencii.

Podľa arcibiskupa metropolitu charizma služby Daniela Škovieru sa odrazila aj na jeho deťoch. „Dal do služby našej cirkvi syna Andreja, ktorý sa stal gréckokatolíckym kňazom,“ pripomenul vladyka.

Nech mu vzkriesený Kristus odplatí všetku lásku, námahu a obetavosť, ktorú venoval Vám, drahá pani manželka Mária a deťom. Zverujem dušu zosnulého pána Daniela milosrdnej láske nebeského Otca a ubezpečujem Vás o svojich modlitbách za pokoj jeho duše. Vám, drahí smútiaci udeľujem svoje archijerejské požehnanie. Za zosnulého Daniela budem sláviť tento týždeň zádušnú svätú liturgiu,“ dodal vladyka.

Prof Daniel Škoviera, PhD. (30. november 1946 – 24. február 2021) bol slovenský klasický filológ, vysokoškolský učiteľ a prekladateľ starokresťanskej a latinskej humanistickej literatúry. Habilitoval sa v odbore klasická filológia, aktívne sa venoval antickému a latinskému písomníctvu, prispieval do vedeckého časopisu The Classical Bulletin, pôsobil ako predseda Jednoty slovenských klasických filológov. Prednášal na mnohých univerzitách na Slovensku (Trnava, Nitra, Bratislava, Ružomberok) a v zahraničí (Viedeň, Tübingen).

BK

Zdroj: KBS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!