Vladimír Palko nebude viesť KDH

Mário Vadás
29. júna 2020
  Politika

Bývalý minister vnútra Vladimír Palko sa rozhodol nekandidovať na predsedu KDH. Jeho jediným súperom by v prípadnom súboji bol Milan Majerský, župan Prešova. Po výzvach štruktúr KDH na kandidatúru Palko zvažoval že bude kandidovať, avšak po sondovaní situácie dospel k názoru, že by to nebolo správne v súčasnom KDH. Tento krok sa môže stať posledným klincom do rakvy KDH.

„Najväčšiu podporu pre kandidovanie som cítil od bývalých voličov KDH, ktorí ho prestali voliť niekedy po roku 2010. To sú presne tí, ktorí tiež cítia, že KDH je iná strana, ako ju kedysi poznali a volili. Radi by ho volili opäť, ale KDH im stále hovorí, že predsa je stále tou istou stranou s tými istými hodnotami. Bývalí voliči KDH si to však nemyslia,“ povedal exminister vnútra.

Na svojom fb profile vymenúva dôvody, pre ktoré sa rozhodol nekandidovať:

1. Podpora pre moju kandidatúru na predsedu KDH vo vnútri KDH síce nebola okrajovým javom, ale zrejme ani väčšinovým. Členovia KDH, ktorí ma podporovali, majú pocit, že ich strana sa zmenila k horšiemu, a nemyslia tým len percentá. V uplynulom týždni som sa zúčastnil troch okresných snemov, na ktoré som bol pozvaný. Po skončení každého som sa ocitol v obkolesení ľuďmi, ktorí mi hovorili to isté: “My sme starí kádeháci (kádeháčky). My to tu ťaháme od začiatku. Pamätáme si vás. Kandidujte.” Tiež sa mi stávalo, že sa z okresných centier ozývali tridsiatnici, ktorí mi súkromne vyjadrovali podporu. Niekedy to bol okresný predseda, niekedy podpredseda, niekedy člen okresného predsedníctva. Neboli zaťažení minulou históriou KDH, a vnímali ma ani nie cez moju politickú minulosť v KDH, skôr cez moju publicistickú činnosť.


2. Najväčšiu podporu pre kandidovanie som cítil od bývalých voličov KDH, ktorí ho prestali voliť niekedy po roku 2010. To sú presne tí, ktorí tiež cítia, že KDH je iná strana, ako ju kedysi poznali a volili. Radi by ho volili opäť, ale KDH im stále hovorí, že predsa je stále tou istou stranou s tými istými hodnotami. Bývalí voliči KDH si to však nemyslia. Toto rozdelenie je najväčším súčasným rozdelením v spoločenstve ľudí, ktorú sú priaznivcami kresťanskej politiky. Bez sebareflexie KDH sa nedá prekonať. Ani dve obdobia za sebou mimo parlamentu však v KDH nevedú k poznaniu, že v strane je niečo v zásadnom neporiadku.


3. Čitatelia mojich statusov na fb si iste všimli, že sa proti mne v KDH spustila určitá kampaň. Opäť sa objavovali staré nepravdy o príčinách nášho odchodu z KDH, spochybňoval sa môj charakter, atď. Pre týchto mojich kritikov prestala byť dôležitou skutočnosť, že mnohí z nich sa pričinili o to, že KDH je aj ich zásluhou opäť mimo parlamentu. Témou som sa stal pre nich ja, i keď na úpadku KDH nemám žiaden podiel.


4. Situácia sa javí tak, že po experimente s Alojzom Hlinom sa presadí kontinuita a vedenie KDH prevezmú ľudia, ktorí sa do popredia dostali počas Hlinovho obdobia, pričom títo sa od Hlinu jemne dištancujú.


5. Vedenia KDH dlhodobo ponúkali kresťanským voličom sľuby, ktoré neboli ničím kryté. Javí sa to tak, že tento stav bude pokračovať.


6. Boj o charakter KDH som už zvádzal svojou kandidatúrou za predsedu na sneme KDH v roku 2007. Dnes by bola moja kandidatúra len opakovaním toho, čo tu už bolo. Toto všetko mi posledné štyri týždne potvrdili.


7. Rád by som adresoval niekoľko slov tým členom KDH, ktorí ma teraz vyzývali ku kandidatúre a aj všetkým, ktorí v súvislosti s výzvou, ktorá mi bola adresovaná, pocítili nádej na návrat kresťanskej politiky, ako si ju pamätali a milovali. Práve naliehanie mnohých z nich mi bránilo v tom, aby som svoje rozhodnutie nekandidovať zverejnil oveľa skôr. Nemali by podliehať sklamaniu. Úpadok nikdy nepokračuje do nekonečna. V budúcnosti nás všetkých ešte čakajú ideové zápasy za hodnoty, v ktoré veríme, i keď formu a spôsoby týchto zápasov dnes ešte nevieme predvídať. Treba si šetriť sily na tieto budúce zápasy.


8. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí mi v posledných týždňoch vyjadrili podporu. Dovolím si ešte poďakovať menovite dvom členom KDH, ktorí sú nimi od začiatku existencie KDH, a to Pavlovi Faktorovi a Tiborovi Tuhárskemu, ktorí sú mojimi dlhoročnými priateľmi a nimi aj zostanú.