Vírus modlitbu a kresťanov nezastaví


9. júla 2020
  Krátke správy - Cirkev

Arcibiskup Pizzaballa, apoštolský administrátor Latinského patriarchátu v Jeruzaleme uviedol, že situácia s koronavírusom sa v Izraeli značne zhoršila. V posledných týždňoch sa zvýšil počet nakazených, dnes Izrael a Palestína evidujú nových 14 tisíc prípadov nakazení koronavírusom. Dosiaľ v Izraeli zomrelo na koronavírus 343 ľudí

Pre Latinský patriarchát v Jeruzaleme sú informácie o novej vlne pandémie zlou správou, pretože kresťanské púte a turistický ruch sú hlavným zdrojom príjmov. Arcibiskup Pizzaballa uviedol, že tisíce kresťanských rodín, ktoré pracujú v Izraeli a v Palestíne v oblasti cestovného ruchu zostávajú bez príjmov a bez práce. Cirkev vo Svätej zemi však svojím členom pomáha.

„Dramatickú situáciu zažívajú práve Palestína a Zajordánsko, kde chýbajú sociálne opatrenia aké má Izrael alebo Európa. Cirkev pomáha prostredníctvom rôznych inštitúcii, najmä cez Rytierov Božieho hrobu. „Otvorili sme krízové centrá v Betleheme, na severe Palestíny, vo východnom Jeruzaleme a v Zajordánsku. Pomoc potrebujú najmä ľudia, ktorí splácajú hypotéky a ktorí úplne stratili príjem a ocitli sa na hranici biedy. Katolícka Cirkev im zaisťuje potravu, dodáva lieky, financuje chod škôl” uviedol arcibiskup Pizzaballa

Okrem materiálnej pomoci poskytuje katolícka Cirkev vo Svätej zemi aj morálnu a duchovnú podporu. Na Blízkom východe je účasť na liturgii veľmi významná. Kvôli reštrikciám súvisiacim s koronavírusom sa nemôžu katolíci, ale ani maroniti či predstavitelia ďalších východných cirkví zúčastňovať plnohodnotne na kresťanských bohoslužbách a obradoch. Silnie význam modlitby, ktorá sa stáva v čase keď je obmedzená možnosť slávenia Sv. omší, na Blízkom východe nepochybne ľudskou a duchovnou nezbytnou vzpruhou.

„Žijeme v zemi, kde Kristus vstal z mŕtvych a je na nás kresťanoch, aby sme zachovali víziu života, ktorú tvorí Kríž, život a vzkriesenie. Modlitba znamená, že predstupujeme pred Pána s prosbou, aby nám poskytol okrem telesného pokrmu i duchovný pokrm, ktorý obzvlášť potrebujeme” uviedol arcibiskup Pizzabella.

Napriek napätej situácii tento rok vo Svätej zemi vysvätili 11 nových kňazov a 18 diakonov. Arcibiskup Pizzabella si je vedomý skutočnosti, že tento rok bude pre väčšinu kresťanov na Blízkom východe ťažký. Epidémia koronavírusu odštartovala ekonomickú krízu na Blízkom východe. Napriek tomu, že púte do Svätej Zeme sa výrazne oslabili, zachovávajú si svoj najzákladnejší rys a tým je stretnutie s Ježišom na miestach kde v minulosti žil a pôsobil.

BK