Vincentíni slávia 190. výročie zjavenia Panny Márie sestre Kataríne Labouré


3. decembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

V tomto roku si vincentíni pripomenuli 190. výročie zjavenia Panny Márie sestre Kataríne Labouré a daru Zázračnej medaily. Na základe zjavení vzniklo združenie, ktorého cieľom je preukázať úctu Božej Matke aj prostredníctvom Zázračnej medaily. Na Slovensku toto združenie vzniklo pred 10 rokmi, pôsobí vo vyše 220 farnostiach. Dcéry kresťanskej lásky slávia aj sviatok Zjavenia Nepoškvrnenej Panny Zázračnej medaily, a to deň pred sviatkom sv. Kataríny Labouré, teda 27. novembra.

27. novembra 1830 sa sestre Kataríne Labouré zjavila Najsvätejšia Panna Mária a požiadala ju, aby túto medailu rozšírila medzi ľuďmi. Povedala: „Postaraj sa, aby bola vyrazená medaila podľa tohto vzoru. Všetci, ktorí ju budú nosiť, obdržia veľké milosti, najmä keď ju budú nosiť na krku.

Vincentínska misijná spoločnosť Congregatio missionis bola založená svätým Vincentom de Paul v roku 1625. Dnes má okolo 4000 členov, ktorí pôsobia v 49 krajinách sveta. Misijní kňazi známi pod menom „lazaristi“ alebo „vincentíni“ konajú ľudové misie, pôsobia v pastorácii, starajú sa o formáciu budúcich kňazov a duchovné vedenie sestier vincentiek, organizujú exercičné kurzy… Slúžia Božiemu ľudu nielen vo svojej vlasti, ale sú ochotní podľa priania Cirkvi ísť aj do blízkych či ďalekých misijných území.

Sv. Katarína Labouré (1806 – 1876) pochádzala z Francúzska. Osirela v ranom veku, od tej doby sa primkla k Panne Márii ako ku svojej nebeskej matke. Odmietla ponuku na sobáš a rozhodla sa stať rehoľníčkou. V roku 1830 vstúpila do noviciátu vincentiek a prijala rehoľné meno Katarína. Mala videnia Panny Márie, Pána Ježiša v Eucharistii i Krista Kráľa. 27. novembra sa jej Panna Mária zjavila v podobe, v akej bola neskôr vytvorená Zázračná medaila Panny Márie s nápisom „Ó Mária, počatá bez poškvrny hriechu, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“ Pápež Pius XI. ju v máji 1933 vyhlásil za blahoslavenú a Pius XII. ju v júli 1947 vyhlásil za svätú. Pri exhumácii pred blahorečením našli jej telo neporušené. Uložili ho pod oltárom v kaplnke, kde sa jej zjavovala Panna Mária.

Zázračnú medailu a knihu si môžete objednať aj v našom nadačnom internetovom obchode. Tu alebo tuhttp://www.zazracna-medaila.sk/ a https://www.christianashop.sk/zazracna-medaila-matky-bozej/

BK

Zdroj: KBS

PODPORTE NÁS! Pomôže nám každé EURO! Spoločnými silami prebuďme svedomie Slovenska, bojujme za Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Bez Vás Christianitas.sk nezvládneme financovať. Ďakujeme!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299