Viera nad prirodzené poznanie


5. januára 2021
  Pokladnica viery

Slepec, ak nie je úplne slepý, nenechá sa dobre viesť sluhom, ale pokiaľ len trochu vidí, myslí, že je lepšie ísť na tú stranu, ktorou vidí, pretože nevie o žiadnej lepšej; a tak môže zmýliť aj svojho sprievodcu, ktorý vidí viac než on, pretože môže rozkazovať viac, než jeho sluha.

Tak aj duša, pokiaľ sa opiera o nejaké svoje vedenie alebo skúsenosť alebo poznanie Boha, ktoré nech je akokoľvek veľké, predsa je vždy malé a nepodobné tomu, čo je Boh, aby mohla ísť touto cestou, ľahko zablúdi alebo sa zdrží, pretože nechce zostať slepá vo viere, ktorá je jej pravou sprievodkyňou.

Sv. Ján z Kríža – Výstup na horu Karmel