Viedenský teológ spochybňuje migračnú politiku


17. októbra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Viedenský teológ Prof. Ludger Schwienhorst – Schӧnberger varoval, že debata o utečencoch na Lesbose a o tom ako by sa im malo pomáhať, by sa mala byť viac rozlišujúca. V článku pre týždenník Die Furche píše, že pomoc poskytovaná priamo na mieste, namiesto povolenia migrácie, nie je v žiadnom rozpore s kresťanstvom: „To, že by pomoc priamo na mieste bola menej kresťanská nedáva zmysel.

Aj v migračnej politike treba podľa neho rozlišovať medzi základným prístupom a jeho konkrétnou realizáciou: „Nemôže byť našou povinnosťou pomáhať bezvýhradne, pretože to nie je možné. Nemôžeme. A nemali by sme mať zlé svedomie, keď stanovíme limity svojej pomoci. Okrem toho, ak existujú také limity, musíte si vybrať koho vezmete a koho nie.“

Pripomenul, že utečenecká a migračná politiky v roku 2015 viedla k násilným politickým sporom. Média šírili eufóriu pod heslom „Utečenci vítajte!“ a potom už bolo neskoro na racionálnu diskusiu.

Podľa teológa sa stalo osudným, že niektorí politici spochybnili základné princípy modernej štátnosti: štátne územie, štátne orgány, štátne občianstvo, ako by ich vzhľadom na migračnú krízu, už nebolo možné ďalej dodržiavať.

Profesor kritizuje aj niektorých katolíckych teológov, ktorý spochybňovali princíp národnej suverenity a dokonca vyhlasovali, ako by bola nezlučiteľná s princípom kresťanskej univerzálnosti. Tieto názory sú podľa neho v zjavnom rozpore s katolíckym sociálnym učením: „Magistérium uznáva význam národnej zvrchovanosti, ktorá znamená politickú, ekonomickú, sociálnu a tiež kultúrnu subjektivitu. Tí, ktorí chcú vyhodiť koncept kultúrnej identity národa zo slovníka katolíckeho sociálneho učenia, sa potom nesmú čudovať, že ho prevezmú sily, ktoré ho zneužijú.

V kontexte správnych postrehov Prof. Schweinhorsta – Shӧnbergera môžeme konštatovať, že to boli často práve liberálni kresťania, ktorí nekriticky prijímali všetky mediálne manipulácie ohľadom migrantov a každého, kto sa snažil zachovať racionálny odstup považovali za zradcu kresťanskej solidarity s trpiacimi.

Neustále pripomínanie príbehu o milosrdnom Samaritánovi, ktoré radi liberálni katolíci používajú, je redukované a nedomyslené. Samaritán nevzal napadnutého domov a nespravil z neho člena rodiny, ale pomohol mu priamo na mieste, pričom hostinskému uhradil náklady spojené s ošetrovaním. Tento prístup plne zodpovedá aj prístupu, ktorý spomína citovaný viedenský teológ – pomoci priamo na mieste.

BM

Zdroj: Kath net