Viatikum – posledná sviatosť katolíka - Christianitas

Viatikum – posledná sviatosť katolíka

Branislav Krasnovský
25. júla 2020
  Cirkev  

Život katolíka sa začína katolíckym krstom. Tak ako krst, birmovanie a Eucharistia tvoria jeden celok, pretože ide o „sviatosti uvádzania do kresťanského života”, tak sviatosť pokánia, pomazania chorých a viatikum sú „sviatosťami, ktoré katolíka pripravujú na nebeskú vlasť”.

Katechizmus katolíckej Cirkvi vo svojich paragrafoch 1524 a 1525 definuje podrobne čo viaticum je a prečo má svoj osobitý význam a dôležitosť. Viatikum je semenom večného života a silou vzkriesenia podľa Pánových slov: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň” /Jn 6,54/. Eucharistia, sviatosť zosnulého a vzkrieseného Krista je v prípade viatika sviatosťou prechodu zo smrti do života, z tohto sveta k nebeskému Otcovi.

Pojem viatikum je odvodený z gréckej a rímskej tradície, išlo o pokrm resp. sviatosť, ktoré sa poskytovali pred cestou /Convivium, quod itineris comitibus præbetur/. V gréčtine sa viaticum označuje ako hodoiporion.

V katolíckej Cirkvi sa viatikum – posledné Sväté prijímanie poskytuje umierajúcemu jedincovi, /ak je to možné/ po sviatosti Svätej spovedi a po sviatosti Pomazania chorých. Viatikum je pre umierajúceho veľkou duchovnou útechou, patrónom dobrej smrti /to znamená nie náhlej smrti/ so zaopatrením – je napríklad svätý Jozef, ktorý mal to privilégium, že pri jeho smrteľnej posteli stál náš pán Ježiš Kristus.

Katolícka Cirkev doporučuje katolíkom modliť sa k svätému Jozefovi o dar dobrej smrti, ktorá sa pre katolíka stane prechodom do Nebeskej vlasti.

Modlitba k svätému Jozefovi

Svätý Jozef, ty si mal veľkú milosť, že si odchádzal z tohto sveta v náručí božského Spasiteľa a v prítomnosti svojej panenskej nevesty. Priblíž sa s Ježišom a s Máriou aj k môjmu smrteľnému lôžku, poteš ma a ochráň. Svätý Jozef, pre svoje veľké hriechy zasluhujem si nešťastnú smrť. Ak mi však ty pomôžeš, nebudem zatratený. Ty si bol nielen priateľom, ale aj ochrancom a pestúnom toho, ktorý ma raz bude súdiť. Ježiš ma nezavrhne, keď sa ty za mňa prihovoríš. Po Panne Márii si volím teba, svätý Jozef, za svojho príhovorcu a ochrancu. Sľubujem ti, že po celý čas života, ktorý mi ešte zostáva, budem ťa denne zvláštne uctievať a vzývať. Pre pomoc, ktorú ti Pán Ježiš a Panna Mária v poslednej chvíli tvojho života preukázali, stoj pri mne v hodine mojej smrti, aby som po šťastnom skonaní v tvojom spoločenstve mohol Boha večne chváliť a velebiť. Amen.

Najnovšie články

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ

Najlepšou prípravou na manželstvo je príprava na dospelosť

Globálna konkurencia pre Krista

Týždeň na Slovensku