Veriacim nie zábavu, ale svätosť


8. júla 2021
  Pokladnica viery

Práve svätosťou sa kresťanstvo v prvých storočiach rozšírilo omnoho viac než apologetickými prednáškami, hoc malo nepriateľov takých mocných, boli voči nemu všemožné predsudky a aj keď bola skaza taká všeobecná.

Či sa dá uviesť len jediný príklad, žeby Cirkev v tom období musela vymýšľať zábavy, aby odvracala od nemravných pohanských divadiel duše, ktoré chcela zachraňovať?

… Môžeme na príklade životov sv. Ambróza alebo sv. Augustína, ktorí tak podivuhodne uchvacovali duše, nájsť čo i len jeden prípad, žeby organizovali spolky, aby svojim ovečkám pripravovali zábavu umožňujúcu zabudnúť na pohanské rozkoše?

J. B. Chautard O.C.R. – Duša všetkého apoštolátu

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!