Venezuelský lekár chudobných bude patrónom mierových štúdií na Lateráne


30. apríla 2021
  Krátke správy - Cirkev

Pápež František vyhlásil venezuelského „lekára chudobných“ Josého Hérnandeza Cisnerosa (1864-1919), ktorého proces blahorečenia bol naplánovaný na 30. apríla 2021 v Caracase, za spolupatróna študijného cyklu mierových vied na Pápežskej Lateránskej univerzite. Nový študijný odbor ustanovil pápež František v novembri 2018.

Ďalším spolupatrónom mierových štúdií je laik, člen tretieho františkánskeho rádu, žijúci v 13. storočí, ktorý sa po obrátení vzdal vojenského života, blahoslavený Ján od Pokoja (Giovanni della Pace).

V nedeľu 2. mája bude predsedať ďakovnej svätej omši v rímskom Kostole Santa Maria ai Monti, kde sa tradične schádza komunita Venezuelčanov, substitút štátneho sekretariátu, arcibiskup Edgar Peña Parra, ktorý je rodákom z Venezuely.

José Gregorio Hernández Cisneros sa narodil 26. októbra 1864 v Isnotú, malej dedine v štáte Trujillo vo Venezuele. Bol prvorodeným zo siedmich detí Benigna María Hernándeza Manzanedu a jeho manželky Josefa Antonia Cisneros Mansilla. Pokrstili ho v roku 1865 v dnešnom kostole Niňa Jesús de Escuque. V rodnom meste získal aj sviatosť birmovania.

Chcel sa stať právnikom, ale na naliehanie matky sa rozhodol zapísať na lekársku fakultu v Caracase, kde začal aj v roku 1888 ako lekár pôsobiť. Zvyšoval si postupne lekársku kvalifikáciu a po niekoľkých mesiacoch praxe odišiel do Paríža, kde sa ďalej vzdelával v bakteriológii, patrológii, mikrobiológii, histológii a fyziológii. V roku 1890 sa vrátil naspäť do Caracassu.

V rokoch 1891 až 1916 pracoval ako lekár, prednášal na univerzite a uvažoval aj nad tým, že sa stane kňazom (1906 – 1908). Uvádza sa, že kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu však nakoniec teologické štúdium musel prerušiť a venoval sa len lekárskej praxi. Napísal niekoľko vedeckých publikácii a učebníc, ktoré mu vo Venezuele získali široké uznanie: Bakteriologia (1906), Angina pectoris zapríčinená maláriou (1909) a i.

Počas svojej lekárskej praxe nielenže liečil chudobných zadarmo, ale mnohým dokonca kupoval aj lieky. V roku 1918 sa nakazil obávanou španielskou chrípkou, ktorá ho takmer zabila. Zo španielskej chrípky sa vystrábil v roku 1919, avšak zahynul pri autonehode. Jeho pozostatky sú uložené v katolíckom kostole La Candelaria vo venezuelskom Caracase.

Krátko po smrti sa vo Venezuele začal šíriť jeho kult, ľudia tvrdili, že sa na jeho príhovor uskutočnili mnohé zázraky. Bolo len otázkou času, kedy sa stane známy v celej Latinskej Amerike a Španielsku. V roku 2020 nariadil pápež František začať proces blahorečenia José Gregoria Hernández Cisnera, po zázračnom uzdravení dievčaťa, postreleného do hlavy.

José Gregorio Hernandez Cisneros je takisto jednou z ústredných postáv nového alternatívneho a synkretického náboženstva vo Venezuele (na obrázku), známeho ako kult Márie Lionzy. Ide o zmes africkej, brahmanistickej, indiánskej a katolíckej viery, Máriu Lionzu uctievajú ako bohyňu prírody, lásky, mieru a harmónie, má podobné parametre ako amazonská Pachamama. Vo Venezuele Márii Lionze za prispenia miestnych socialistov dokonca vztýčili monumentálnu sochu, ku ktorej sa každoročne v októbri koná náboženská púť.

V roku 2011 boli Hernándezove narodeniny, pripadajúce na 26. októbra, vyhlásené za „deň národných slávností“. Konferencia katolíckych biskupov vo Venezuele 26. augusta 2014 vyzvala všetkých katolíkov, aby sa zúčastnili omše a ďakovali Bohu „za život a príklad tohto veľkého Venezuelčana, s veľkou nádejou a úpenlivou prosbou o milosť jeho rýchleho blahorečenia“ pri príležitosti 150. výročia Hernándezovho narodenia (nedeľa, 26. októbra 2014).

BK

Zdroj: TK KBS, Wikipédia