Veľkoleposť sv. omše - Christianitas

Veľkoleposť sv. omše


15. augusta 2022
  Pokladnica viery

G. Goyau nazýva svätú omšu tou najdôležitejšou udalosťou v dejinách ľudstva a dodáva:

Kňaz každý deň umožňuje Bohu Vykupiteľovi účinne zasahovať do osudov ľudskej spoločnosti. Vkladá Božie výkupné do vzbury našich každodenných hriechov. Vyzdvihuje obetu nad chaos chýb verejných aj tajných.

Pre väčšinu ľudí sa toto prenikanie ľudských dejín mnohonásobnou a jedinou Božskou obetou javí ako všedný obrad. Prostredníctvom kňazov sa však podieľajú na opakovaní rozhodujúcej hodiny, v ktorej bola našej spravodlivo vydedenej hriešnej zemi obnovená plnosť nadprirodzeného života dvoma zázrakmi: Vtelením a Vykúpením.

Kňaz je pracovník, ktorého si Boh vyvolil, aby pokračoval v diele zmiernom, v diele Vykupiteľa a ani žiadna, akokoľvek veľká pozemská katastrofa, by ho nemala vyrušiť z tejto úlohy, ktorá sa v deň jeho kňazskej vysviacky stotožnila s jeho večným životom.“

Veľkosť a zodpovednosť kňazstva sa nedá vyjadriť menej slovami. Kto je kňaz? Pokračovateľ Ježiša Krista. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby bol veľkňazom svojho Otca, ktorý sa môže skloniť pred jeho majestátom a uzmierovať ho tak, ako je treba.

Raoul Plus SJ – Myšlienka zmierenia


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ