Veľké víťazstvo Ordo Iuris v Poľsku vo veci Nórskych fondov - Christianitas

Veľké víťazstvo Ordo Iuris v Poľsku vo veci Nórskych fondov

Jerzy Kwaśniewski
18. januára 2021
  História  

Poľská právnická organizácia Ordo Iuris zvíťazila v súdnom spore o sprístupnenie informácií o Nórskych fondoch. Tieto fondy rozdeľuje poľským mimovládnym organizáciám nadácia Batory Foundation, založená Georgeom Sorosom. Súd nariadil nadácii Batory Foundation zverejniť informácie o rozdelení grantov.

Právnici Inštitútu právnej kultúry Ordo Iuris pred štyrmi rokmi po prvýkrát odhalili zaujatosť a nedostatočnú spoľahlivosť pri rozdeľovaní tzv. „nórskych grantov“. V rámci boja proti vylúčeniu a boja proti diskriminácii bolo potom 21 miliónov PLN pridelených pro-potratovým organizáciám, ktoré vytvárajú ideologické hnutie LGBT alebo podkopávajú právo na prítomnosť náboženstva vo verejnom živote. Nadácia Batory Foundation zároveň odmietla odpovedať na konkrétne otázky týkajúce sa procesu výberu príjemcov programu.

Nadácia Batory Foundation už vyhlásila, že i napriek rozsudku nezverejní informácie, ktoré od nej Ordo Iuris očakáva, vec sa posunula pred Najvyšší správny súd. Posielanie peňazí do Poľska zo zahraničia nie je zakázané, poľskí občania by však mali vedieť, kto stojí za konkrétnymi politickými projektmi. Rozsudok Krajského správneho súdu môže byť prelomom v boji za úplnú otvorenosť a transparentnosť poľského verejného života. Nad zákonom nesmie byť nikto.

Inštitút Ordo Iuris od začiatku zverejňuje podrobné finančné správy, ktoré jasne ukazujú, že nepoužívame verejné granty a že nás podporujú iba sympatizanti ako vy. Každý rok dostaneme niekoľko desiatok otázok o spolupráci s verejnými inštitúciami, na ktoré vždy plne odpovieme, aj keď k tomu formálne nie sme povinní. Dúfam, že vďaka súdnym rozhodnutiam podobný postoj čoskoro zaujme aj Nadácia Batory Foundation a tiež všetky ďalšie inštitúcie, ktoré majú k dispozícii verejné prostriedky.

George Soros
zdroj: wikimedia commons

Čoho sa Batory Foundation bojí?

Keď sme sa v roku 2017 rozhodli zverejniť správu o Nórskych fondoch, očakával som, že jej výsledky môžu poukazovať na nezrovnalosti v rozdeľovaní fondov. Vedel som, že spôsob zdieľania „nórskeho koláča“ je ideovo zaujatý a nespravodlivý voči miestnym organizáciám z celého Poľska. Mali sme tiež podozrenie, že celý proces nemusí byť v súlade s uzavretými medzinárodnými dohodami.

Právo na získanie verejných informácií vyplýva priamo z Ústavy Poľskej republiky a samotný postup upravuje zákon o prístupe k verejným informáciám prijatý v roku 2001. Podľa poľských právnych predpisov môže každý občan požiadať o prístup aj k takým podrobným informáciám, ako sú odmeny pre zamestnancov verejnej správy alebo náklady na prípravu konkrétnych dokumentov pripravených za verejné peniaze.

Nadácia Batory Foundation nám však nechcela prezradiť požadované informácie a tvrdila, že nejde o orgán verejnej správy a nepodliehajú ustanoveniam o publicite. Naši právnici sa rozhodli využiť nekonzistentnosť druhej strany a podali sťažnosť na Krajský správny súd proti nečinnosti Nadácie Batory Foundation. Výsledkom bolo, že súd súhlasil s tým, že sme mali pravdu a po niekoľkých rokoch bojov nariadil nadácii založenej Georgom Sorosom, aby žiadosť spoločnosti Ordo Iuris okamžite posúdila a v odôvodnení rozsudku potvrdila, že bola povinná zverejniť verejné informácie.

Nadácia Batory Foundation už vydala vyhlásenie, v ktorom uvádza, že napriek rozsudku požadované informácie neposkytne. Čím viac bude Batory Foundation trvať na utajení podrobností o správe Nórskych fondov, tým väčšie bude naše odhodlanie ich dosiahnuť. Zverejnenie kritérií pre výber príjemcov prostriedkov z fondov EHP môže odhaliť nepoctivosť a ideologickú zaujatosť Nadácie Batory Foundation, o ktorej sme už písali v našej správe o Nórskych fondoch.

Nórske fondy v službách ideológie

Peniaze zaslané Poľsku v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru sú nenávratné granty prevedené do 15 členských štátov EÚ cez Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. V rokoch 2014 – 2021 to bolo spolu 2,8 miliardy eur. Najväčším príjemcom finančných prostriedkov bolo Poľsko, ktoré získalo viac ako 800 miliónov eur.

Spôsob, akým Nadácia Batory Foundation rozdelila tieto sumy, však vyvoláva veľa kontroverzií. Na rozdiel od predpokladov programu, peniaze idú neúmerne ľavicovým organizáciám z veľkých miest, ignorujúc miestne občianske iniciatívy.

Príjemcami programu boli do veľkej miery nadácie a združenia s veľmi špecifickým ideovým profilom. Je to zreteľne viditeľné najmä na sumách pridelených na „boj proti diskriminácii“ a „boj proti vylúčeniu“. V rámci týchto dvoch smerov bolo viac ako 21 miliónov PLN prevedených na liberálno-ľavicové organizácie, zatiaľ čo kresťanské organizácie dostali iba 1,5 milióna PLN.

Podporený bol napríklad projekt „Manželská rovnosť pre všetkých“, v rámci ktorého bola vytvorená lobistická stratégia, ktorá zavrhla definíciu manželstva ako zväzku ženy a muža obsiahnutého v poľskej ústave. Spolufinancovanie získala aj Nadácia Polistrefa pre rozmanitosť, ktorá deklarovala, že získané prostriedky použije na elimináciu náboženstva na poľských školách. Milióny išli aj do organizácie politického hnutia LGBT, ktoré organizovalo ikonoklastické sprievody a udalosti.

Zdroj: wikimedia commons

Odhaľujeme súvislosti propagátorov potratov. Nórske prostriedky distribuované Nadáciou Batory Foundation idú tiež podporovateľom potratov a extrémne ľavicových organizácií, ktoré sú zodpovedné okrem iného za organizácie tzv. čiernych protestov a demonštrácie stúpencov eugenického potratu, ktorí vyšli do ulíc po minuloročnom rozsudku Ústavného súdu.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Už v roku 2017 sme predložili analýzu, ktorá ukázala, že organizátori tzv. „čiernych protestov“ dostali na tento účel najmenej milión zlotých. Na druhej strane, finančné prostriedky prevedené zo zahraničia do úzkej skupiny podporujúcich potraty a feministické organizácie len v roku 2020 – teda tie, ktoré môžu priamo súvisieť s vlnou potratových protestov – dosiahli už viac ako 4,6 milióna PLN. Ide o výpočty založené iba na dostupných dátach a skutočné sumy môžu byť oveľa vyššie.

Významný podiel na financovaní extrémnej ľavice má Nadácia Batory Foundation, ktorá má nielen fondy EHP, ale aj prostriedky od Sigrid Rausing Trust, Global Fund for Women a predovšetkým peniaze získané priamo zo siete medzinárodných nadácií Georga Sorosa – Open Society Foundations. Berúc do úvahy iba granty udelené od roku 2018, celkovo viac ako 20 miliónov PLN bolo venovaných všetkým organizáciám pracujúcim na tzv. „reprodukčných právach“ a legalizácii potratov.

Je potrebné dodať, že medzi príjemcami potratov zo zahraničných systémov financovania je na čele Helsinská nadácia pre ľudské práva, ktorá podporuje koncept „reprodukčných a sexuálnych práv“ vrátane „práva na potrat“. V posledných mesiacoch podporovala „štrajk žien“, pravidelne označovala verdikt Ústavného súdu o ochrane života za „tzv. rozsudok Ústavného súdu“ a vyzvala ženy, aby v prípade odmietnutia umelého prerušenia tehotenstva podali sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva.

Organizácie, ktoré aktívne podporili októbrové potratové protesty, dostali v minulom roku granty aj priamo z fondov EHP v rámci programu „Aktívni občania – národný fond“. Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov bolo zverejnené 2. novembra po tom, čo protesty narúšali Sväté omše, násilníci útočili na kostoly či pomníky a pribúdali aj fyzické útoky na veriacich.

Nebyť úsilia našich odborníkov, zostala by väčšina týchto informácií skrytá. Vďaka súdnemu víťazstvu v procese s Nadáciou Batory Foundation máme šancu zaviesť požiadavku úplného poskytnutia zahraničných dotácií poľským sociálnym a politickým organizáciám.

Zverejníme zahraničné finančné prevody

Všetky naše doterajšie správy boli, ako som spomenul, založené iba na verejne dostupných informáciách o finančných prevodoch, ktoré často poskytujú priamo samotné ľavicové organizácie alebo ich partneri. Pravdepodobne tvoria iba časť celkového príjmu ľavicových organizácií.

Predchádzajúci rozsudok Krajského správneho súdu nám však umožňuje zintenzívniť a rozšíriť monitorovanie praxe ovplyvňovania poľskej spoločnosti zahraničnými subjektmi. Je pravda, že v blízkej budúcnosti v tomto prípade ešte budeme mať rozsudok Najvyššieho správneho súdu v súvislosti s ohláseným kasačným opravným prostriedkom, ale pri pohľade na jednoznačné odôvodnenie rozsudku Krajského správneho súdu očakávam, že sa s naším argumentom podelí aj Najvyšší správny súd, ktorý donútil Nadáciu Batory Foundation zverejniť informácie, ktoré sme požadovali.

Hneď ako dostaneme úplné údaje, pripravíme prílohu k správe o Nórskych fondoch, ktorá doplní našu analýzu o informácie získané v dôsledku postupu. Verdikt nám tiež umožní vykonať podrobnejšie preskúmanie všetkých zahraničných prevodov ovplyvňujúcich poľskú politiku.

Robert Biedroń sa pred niekoľkými rokmi, keď rozbehol svoj politický projekt, priznal k použitiu nemeckých peňazí. Ľavicové strany a združenia financuje okrem iného Nadácia Rosy Luxemburgovej a Nadácia Heinricha Bölla. Oba tieto subjekty sú v priamom vzťahu s nemeckými politickými stranami a sú financované z nemeckého rozpočtu. Podrobnosti o dotáciách prevedených do Poľska však nechcú zverejniť. Kampaň proti homofóbii je na druhej strane dotovaná nielen z peňazí Georga Sorosa, ale aj z veľvyslanectiev Holandska a USA.

Zdroj: Pch24

Preto v prvom štvrťroku tohto roka chceme predstaviť podrobnú správu, v ktorej ukážeme, ako zahraničné subjekty prenikajú do Poľska a manipulujú s poľskou verejnou mienkou. Publikácia jasne ukáže, kto je v skutočnosti za pro-potratovými hnutiami a propagátormi rodovej ideológie. V záveroch dokumentu ukážeme na príklade riešení z iných krajín, ako legálne zaručiť úplnú transparentnosť finančných prevodov zo zahraničia, ktoré sú alokované na politické aktivity.

S pozdravom

adv. Jerzy Kwaśniewski – prezident Inštitútu právnej kultúry Ordo Iuris

P.S.: Rozsudok Krajského správneho súdu je veľkým úspechom v súdnom konaní pre právnikov Inštitútu Ordo Iuris. Zatiaľ čo väčšina politikov a novinárov už dávno zabudla na škandálne odmietnutie zverejniť informácie zo strany Nadácie Batory Foundation, naši odborníci dôsledne prijímali opatrenia, ktorých výsledkom bol bezprecedentný rozsudok zvyšujúci transparentnosť verejného života. Konečné víťazstvo nebude pre nás len úspechom, ale aj výzvou a východiskom pre hlbšiu analýzu finančných tokov zo zahraničia. O podrobnostiach našich ďalších krokov vás budem informovať bezprostredne po rozsudku Najvyššieho správneho súdu.


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ