Vatikán zmenil kánonické právo ohľadom lektorov a akolytov


12. januára 2021
  Krátke správy - Cirkev

S datovaním od 10. januára zmenil pápež František kánon 230 Kánonického práva, ktorý sa týkal služieb lektorov a akolytov. Tie boli doteraz vyhradené len pre mužov. Nové znenie kodifikuje prax, ktorá sa od 70. rokov začala uplatňovať, aj vzhľadom na rednúce stavy mužských účastníkov sv. omší, predovšetkým v západnej Európe a v USA.

Zmena má formálne podobu dvoch dokumentov: apoštolského listu Motu proprio Spiritus Domini, a vysvetľujúceho sprievodného listu zaslaného prefektovi Kongregácie pre náuku viery, kardinálovi Ladariovi. V nich pápež František stanovuje, že služby lektorátu a akolytátu sú do budúcnosti otvorené aj pre ženy.

Táto prax je však v posledných rokoch všade natoľko rozšírená (okrem sv. omší slúžených podľa misála z roku 1962 alebo sv. omší byzantského obradu), že skôr ako zásah do chodu vecí, sa môže javiť táto zmena v Kánonickom práve ako konštatovanie skutočnosti.

Oficiálne potvrdenie týchto skutočností súvisí s nedávnymi synodami biskupov, ktoré, podľa toho čo sa píše v Motu proprio, poukázali na nevyhnutnosť prehĺbiť túto tému po vieroučnej stránke, aby zodpovedala „povahe chariziem“ a „požiadavkám doby“.

Napriek deklarovanému a pravdivému ubezpečeniu, že „tieto služby sú zásadne odlišné od sviatostného kňazstva, ktoré sa získava vo sviatosti kňazského svätenia“, množstvo konzervatívnejšie orientovaných katolíkov zrejme v súvislosti s vyjadreniami viacerých svetových biskupov o možnosti svätenia žien, môže vnímať toto oficiálne potvrdenie možnosti ženských služieb akolytov a lektorov, ako predstupeň k ďalším krokom smerom k dosiahnutiu ženského diakonátu. Čas ukáže, do akej miery budú ich obavy naplnené.

Mechanizmus, ktorým sa z výnimočnosti časom stáva samozrejmosť, aby bola nakoniec oficiálne potvrdená, sa uplatnil od 70. rokov už mnohokrát. Napríklad aj v prijímaní hostie na ruku. Kontinuita a vyústenie týchto procesov, ich opakovanie v rôznych prípadoch, vzbudzujú obavy, že záver procesu bude rovnaký alebo podobný ako v minulosti.

BM

Zdroj: Radio Vaticana

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!