Vatikán: niektoré opatrenia proti Covid-19 mali negatívne dôsledky pre slobodné vyznávanie viery

Podľa Vatikánu niektoré opatrenia, ktoré sa zaviedli v rámci boja proti koronavírusu mali veľmi hlboké a negatívne dôsledky pre slobodné vyznávanie viery a obmedzili náboženskú, vzdelávaciu a charitatívnu činnosť jednotlivých náboženských komunít. Informoval o tom Mons. Janusz Urbańczyk počas dvojdňových konzultácii na tému náboženskej slobody, ktorý usporiadala Organizácia pre bezpečnosť a spolupráce v Európe (OBSE) Mons.  Janusz Urbańczyk zdôraznil, že štát musí rešpektovať autonómiu náboženských komunít, varoval pred redukovaním náboženstva na úroveň svedomia jednotlivca a zatváraním chrámov. Poznamenal, že náboženstvo zohráva dôležitú úlohu v spoločnosti. Vatikánsky diplomat skritizoval aj médiá, pripomenul, že na adresu cirkevných inštitúcii a vyznávačov iných náboženstiev príliš často padajú hanlivé slová a Cirkev zažíva diskrimináciu. Mons. Janusz Urbańczyk vyzval OBSE k vypracovaniu smerníc pre podporu náboženskej tolerancie a k zamedzeniu pranierovania a očierňovania veriacich a náboženských komunít. Takisto odsúdil šírenie pohŕdania a všetky formy podnecovania k nenávisti. Jedine dôsledný rešpekt k náboženskej slobode môže garantovať slobodný a plný rozvoj demokratického spoločenstva. Toto pravidlo je potrebné dodržiavať aj v čase lockdownu. „V období čoraz väčšieho sekularizmu je náboženská sloboda dôležitým právom, ktoré si zaslúži ochranu, lebo jeho zachovanie slúži jednotlivcom a aj celej spoločnosti” zdôraznil Mons. Urbańczyk. BK Zdroj: Radio Vaticana Prosíme Vás o PODPORU! Aj vďaka Vám môže Christianitas napredovať a zvyšovať periodicitu článkov, obraňovať Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Bankové spojenie: SK7765000000000020594299