Vatikán beatifikuje 4 nových mučeníkov-kňazov, zo Španielskej občianskej vojny


1. októbra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Kongregácia pre svätorečenie včera dostala oprávnenie na vydanie nových dekrétov ohľadom beatifikácie štyroch kňazov, ktorých počas Španielskej občianskej vojny umučili republikánsko-komunistické hordy, skladajúce sa z domácich ľavičiarov a cudzích ľavicových dobrovoľníkov.

Španielsky kňaz Francisco Cástor Sojo López  a jeho traja kňazskí kolegovia boli členmi rovnakého kňazského spoločenstva – Hermandad de Sacerdotes, zameraného na posväcovanie kňazskej služby a na šírenie bratstva medzi kňazmi. Zomreli na následky mučenia vo väzení, pri hromadných popravách alebo pri útokoch na cirkevné inštitúcie. Najmladší z týchto mučeníkov bol vo veku 25 rokov a svoju kňazskú službu vykonával len rok.

Tieto beatifikácie sa odohrávajú na pozadí bezprecedentného úsilia súčasnej ľavicovo-liberálnej španielskej vlády sfalšovať dejiny občianskej vojny tak, aby boli primárne ľavicové a komunistické beštiality spochybnené a naopak, aby bol za pôvodcu teroru považovaný režim generála Franca, ktorý bránil katolíkov. Vláde sa už podarilo premiestniť ostatky generála Franca, teraz plánuje odsunúť z Údolia padlých kláštor benediktínov a dokonca schválila finančné kompenzácie „mučeníkom“ Francovho režimu, čo však môžu v skutočnosti byť aj popravení komunistickí a anarchistickí vrahovia, ktorí predtým vraždili kňazov a znásilňovali mníšky.

Navyše, čo je skoro neuveriteľné, si budú môcť potomkovia ľavicových dobrovoľníkov požiadať o španielske občianstvo! To znamená, že aj potomkovia príslušníkov česko-slovenskej dobrovoľníckej brigády, s príznačným názvom Klement Gottwald, sa môžu prihlásiť.

Útoky na katolícke objekty, kňazov, biskupov, mníšky, veriacich laikov, obludné blasfémie, sa začali v Španielsku už v rokoch 1934-35, rok pred vypuknutím občianskej vojny. Obviňovať katolíkov z vyvolania konfliktu je lož. Katolíci sa len bránili.

V roku 2007 beatifikoval Benedikt XVI. až 500 umučených španielskych  kňazov, za veľkého pohoršenia ľavicovo liberálnych médií. Už z tohto počtu si dokážeme predstaviť „výkonnosť“ republikánskych jednotiek. Podľa cirkevných štatistík bolo počas občianskej vojny zavraždených 6832 kňazov. Počet zavraždených rádových sestier a laikov presahuje vysoko toto číslo.

BM

Zdroj: Radio Vaticana