V Úhornej sa pripravuje tradičná mariánska púť Rožňavskej diecézy


28. júla 2021
  Krátke správy - Cirkev

V Úhornej bude 7. – 8. augusta 2021 tradičná mariánska púť Rožňavskej diecézy. Mnohí pútnici, ktorí s úprimnou vierou zvyknú na sviatok Panny Márie Snežnej putovať do Úhornej, s radosťou vítajú možnosť opäť prísť na toto milostivé miesto, pretože minulý rok (2020) sa kvôli pandemickej  situácii koronavírusu mohla táto púť konať len na farskej úrovni.

Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik povzbudzuje k príprave na slávenie sviatku Panny Márie Snežnej v Úhornej – modlitbou deviatnika k Rožňavskej Panne Márii. Robí sa tak už piaty rok. Mons. Stolárik uviedol, že netreba zabudnúť ani na úmysel modlitieb v rožňavskej diecéze v slávenom roku Eucharistie a kňazstva: „Cez prehĺbenú úctu k Eucharistii prosíme za kňazské a duchovné povolania.

Deviatnik sa začína modliť 30. júla a skončí 7. augusta 2021, v predvečer slávenia svätej omše ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Snežnej (výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme). Tú bude v Úhornej celebrovať rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik v nedeľu 8. augusta 2021 o 10:00. Tejto slávnostnej sv. omši bude predchádzať program už v sobotu.

Tento rok je významný aj tým, že sa v ňom slávi 80. výročie posviacky kostola v Úhornej, ktorý z vlastnej iniciatívy začal budovať v r. 1937, na mieste pôvodnej kaplnky z roku 1813, kňaz Štefan Herko, vďačný Pánu Bohu a Panne Márii za svoje uzdravenie. Kostol bol postavný z milodarov veriacich farnosti a okolia. Posviacka kostola bola 10. augusta 1941.

Pri kaplnke sa nachádza prístrešok, ktorý slúži na slávenie liturgií pod holým nebom a nachádza sa tu aj Krížová cesta so 14 krížmi. Pôvodná drevená kaplnka v Úhornej, známa svojími starožitnosťami, bola postavená 31.mája 1813. Šindle a drevo na stavbu kaplnky venovala vdova po zosnulom grófovi Andrášim.

Voda z prameňa pri kaplnke má liečivé účinky, kaplnku navštevujú zrakovo postihnuté deti. Spomenutý kňaz Štefan Herko mal tuberkulózu v pokročilom štádiu, prosil Pannu Máriu o uzdravenie a sľúbil jej, že ak sa uzdraví, postaví jej priamo pri prameni kaplnku. V roku 1929 bol vysvätený za kňaza, v roku 1937 začal so stavbou kaplnku, v roku 1941 bola kaplnka dokončená a posvätená.

Do kaplnky vdp. Štefan Herko inštaloval 2 metrovú sochu Panny Márie. Kamene z  bieleho kremeňa na stavbu kaplnky priniesli mladí katolíci z organizácie Katolícky orol z Úhornej, Smolníka a Krásnohorského Podhradia. Pri posledných úpravách postavili nový oltár, na ktorý umiestnili pôvodný obraz Madonny s Dieťaťom.

BK

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!