V San Maríne budú rozhodovať o zákonnosti zabíjania detí


24. septembra 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

V nedeľu 26. septembra budú obyvatelia San Marína rozhodovať v referende o legalizácii potratov. Vláda vyzýva ľudí, aby hlasovali proti.

San Maríno má jedny z najprísnejších zákonov o zabíjaní nenarodených detí na svete. Zákon nepovoľuje interrupcie ani v prípade ohrozenia života matky – hoci v takýchto prípadoch sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami o lekárskej nevyhnutnosti. V ostatných prípadoch je interrupcia úplne nezákonná a trestá sa až šiestimi rokmi väzenia, pričom maximálny trest pre ženu, ktorá takýto „zákrok“ podstúpi, sú tri roky väzenia.

Ľavica sa snaží liberalizovať tento zákon už od polovice 70. rokov, ale napriek námietkam po sebe nasledujúcich vlád tohto katolíckeho štátu, to malo len malý účinok. V nedeľu sa to však môže zmeniť. Podporovateľom legalizácie zabíjania detí sa podarilo získať 3 000 podpisov za referendum o legalizácii potratov do 12. týždňa tehotenstva. To je v tomto prípade obrovské číslo, keďže v tomto mestskom štáte žije 33 000 obyvateľov.

Vládnuca Kresťanskodemokratická strana už požiadala občanov, aby hlasovali proti legalizácii potratov a za zachovanie súčasnej legislatívy prijatej v roku 1865. Dr. Adolfo Morganti z Výboru jedného z nás, najväčšej miestnej prolife organizácie, povedal, že legalizácia potratov v krajine nie je potrebná, pretože silný systém sociálneho zabezpečenia pomáha samotným matkám a štát stále zápasí s nízkou pôrodnosťou. Dodal, že jazyk navrhovaných zmien by mohol urobiť z krajiny cieľ „potratovej turistiky“, pretože nevyžaduje občianstvo ani právo na trvalý pobyt.

Organizácia propagovala svoj hlas aj pomocou plagátov, na ktorých vystupovali deti s Downovým syndrómom – „Som anomália, takže mám menej práv ako ty?“ hlásal na nich nápis. Dr. Morganti poukázal na to, že v krajinách s liberálnymi zákonmi potratári zabijú až 90 % takýchto detí. Dodal, že ich plagát „vyjadruje nepríjemnú pravdu o tom, že všade tam, kde sa liberalizujú potraty, sa okamžite začína hon na deti s Downovým syndrómom.

Aj Cirkev je proti tejto liberalizácii. Otec Gabriele Mangiatori povedal, že by to bola zrada ich princípov a San Maríno „založil svätec a má kresťanstvo vo svojej DNA“. 90 % obyvateľov krajiny je katolíckeho vierovyznania.

MH

Zdroj: gazetapolska.pl, titulný obrázok – Pxfuel