V roku 2020 trpelo prenasledovaním 309 miliónov kresťanov


13. januára 2021
  Krátke správy - Cirkev

Medzinárodné kresťanské stredisko Open Doors (Otvorené dvere) vydalo Index prenasledovania vo svete v roku 2020, podľa ktorého sa situácia kresťanov vo svete opäť zhoršila. 309 miliónov kresťanov na celom svete trpí vyhostením, sledovaním a diskrimináciou zo strany vlád, spoločnosti alebo vlastnej rodiny.

Index pokrýva 50 krajín, kde sú kresťania najviac prenasledovaní a jasne ukazuje, že sa situácia kresťanov a „intenzita prenasledovania výrazne zhoršila“. Napríklad počet kresťanov zavraždených kvôli viere sa zvýšil z 2983 v roku 2019 na najmenej 4761 v roku 2020.

Kurt Inger, zástupca kancelárie Open Doors vo Viedni pre agentúru Kathpress uviedol: „Prvýkrát v histórii indexu svetového prenasledovania vykazuje všetkých 50 analyzovaných krajín nielen vysokú, ale dokonca veľmi vysokú mieru prenasledovania.“ Aktuálne údaje pokrývajú obdobie od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2020.

Severná Kórea sa umiestnila na prvom mieste indexu po dvadsiatykrát za sebou. Nasleduje Afganistan, Somálsko, Líbya, Pakistan a Eritrea. Za nimi sú: Jemen, Irán, Nigéria a India a nasleduje Irak, Sýria, Sudán, Saudská Arábia a Maledivy.

Počas pandemických obmedzení a opatrení sa podľa indexu zvýšila existujúca štrukturálna diskriminácia kresťanov. Podľa Open Doors pandémia účinkuje ako „katalyzátor mimoriadnych udalostí.“ Kresťania v mnohých ázijských krajinách, vrátane Indie, nedostávajú žiadnu alebo len symbolickú štátnu pomoc. V niektorých západoafrických a stredoafrických štátoch využívajú moslimskí teroristi zákony o núdzovom stave na to, aby zvýšili svoju aktivitu a útoky proti kresťanom, keďže bezpečnostné sily majú obmedzenú schopnosť zasahovať. Pandémia sa stala v týchto krajinách dôvodom obvinenia kresťanov, že príčinou choroby sú oni alebo ich „falošná viera“.

V Číne, ktorá je na 17. mieste zoznamu, zaznamenali nárast „online“ šikanovania a diskriminácie. Cieľom štátu je „sociálno-kreditné hodnotenie“, prostredníctvom ktorého vykonáva kontrolu občanov. Komunistická strana zvýšila tlak na registrované aj neregistrované cirkvi. Počas bohoslužieb musia byť nainštalované kamery, ktoré dokážu automaticky identifikovať totožnosť tváre a súčasne je zakázaná účasť na bohoslužbách deťom a mládeži.

Podľa indexu bolo najviac zavraždených kresťanov (3530) v Nigérii a to predovšetkým v období od apríla do augusta, keď bola krajina „uzamknutá“ kvôli pandemickým opatreniam.

S týmto indexom, ktorý odhaľuje kresťanov ako momentálne najprenasledovanejšie náboženstvo na svete, ostro kontrastuje jednak nezáujem liberálnych európskych vlád a Bruselu o skutočné zadefinovanie príčiny tohto prenasledovania – nenávisti voči kresťanstvu a neustále presúvanie pozornosti na fiktívnu „diskrimináciu“ rôznych „minorít“. Predmetom neustálej pozornosti európskych liberálov sú týrané zvieratá, trpiaca Matka Zem, LGBT+ komunita aj feministky, čo sú skupiny a ideológie, ktoré majú dnes priam dominantné postavenie v rámci verejnej moci, ale napriek tomu hrajú neustále rolu „diskriminovaných“.

Oproti tomu kresťania, ktorí sú reálne vraždení, šikanovaní a utláčaní, sú prehliadaní alebo dokonca naďalej prezentovaní ako „netolerantní“, či dokonca „utláčatelia“.

BM

Zdroj: KAI

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!