V Nemecku rekordný počet odpadlíkov


28. júna 2020
  Krátke správy - Cirkev

Najväčšie nemecké cirkvi (katolícka a evanjelická) stratili v minulom roku viac než 500 tisíc veriacich. Ide o najväčší počet v histórii. Katolíci dnes tvoria už iba 27 percent obyvateľstva, pričom klesajúci trend bude zrejme pokračovať aj v ďalších rokoch.

Z katolíckej Cirkvi vystúpilo vyše 270 tisíc osôb, čo je 26 percent viac, ako v minulom roku. Od evanjelikov odišiel zhruba rovnaký počet veriacich, pričom ich počet tvorí dnes 25 percent obyvateľstva. Zato počet moslimov v krajine zúfalo narastá.

Príčinou sú okrem vnútro cirkevnej vieroučnej krízy najmä demografické dôvody. Cirkvám takisto nepomohli sexuálne škandály, ktoré sú však verejnosťou spájané najmä s katolíkmi, avšak počet odchodov je približne rovnaký aj u evanjelikov.

Georg Bätzing, predseda Nemeckej biskupskej konferencie sa cíti znepokojený daným vývojom a uvedomuje si tragické tendencie pri ponímaní sviatostí v Cirkvi. V Nemecku sa prakticky už nespovedá, čo ide na tričko prelátov minulých aj súčasných. Pre mnoho ľudí podľa predsedu nie je život v Cirkvi motivujúci, preto k nemu treba hovoriť správnym jazykom. Čo by nemalo znamenať prispôsobiť sa duchu doby. Znamená to však návrat k správnemu tradičnému ponímaniu vieru?

MV

Rádio Vaticana