V Michalovciach bol odpust pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie


12. októbra 2021
  Krátke správy - Cirkev

V nedeľu 10. októbra sa v michalovskej Bazilike Minor slávila odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup.

Odpustky, alebo odpust (východný rítus) sú odpustením časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Odpustky môžu byť čiastočné alebo úplné, podľa toho, či od časného trestu oslobodzujú čiastočne alebo úplne. Veriaci ich môžu získať pre seba alebo za zosnulých.

Ide o učenie rímskokatolíckej cirkvi a gréckokatolíckej cirkvi. Úplné odpustky možno získať raz denne, čiastočné viackrát za deň, ak nie je stanovené inak. Podmienky k získaniu odpustkov sú: vylúčenie náklonnosti k hriechu, splnenie požadovaného úkonu daného pri rozhrešení kňazom, splnenie troch zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca). Spoveď a prijímanie nemusia byť v ten istý deň. Ak sa všetky podmienky nemôžu dodržať, odpustky sú iba čiastočné.

Enchiridion Indulgentiarum explicitne medzi skutkami, ktorými možno získať odpustky, spomína aj modlitby, ktoré nepochádzajú z latinského obradu, ale pochádzajú z východných katolíckych cirkví, napr. Akatist, Paraklis pre plnomocné odpustky; resp. pre neplnomocné odpustky: ďakovná modlitba (arménsky obrad), večerná modlitba a modlitba za zomrelých (z byzantského obradu), modlitba svätyne a Lachu Mara (chaldejský obrad), modlitba kadidla a modlitba Chváľte Máriu Bohodoričku (koptský obrad), modlitba za odpustenie hriechov a modlitba nasledovania Krista (etiópska), modlitba za cirkev a modlitba odchodu od oltára (maronitská) a prosby za zosnulých (sýrska).

Vladyka Cyril Vasiľ SJ v homílií v Michalovciach priblížil zasvätenie a intenzívnejšie uctievanie Bohorodičky v mesiaci október. Opísal pôvod modlitby ruženca, ktorý sa spája s týmto mesiacom úcty k Presvätej Bohorodičke a utiekaniu sa k nej najmä v časoch politicky ťažkých.

Modlitba ruženca nevyžaduje nejakú vysokú intelektuálnu zaangažovanosť, ale je vyjadrením lásky človeka k Bohu. Láska k Bohu a odovzdanosť sa do Božej vôle majú byť zmyslom našej modlitby.

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ svoju homíliu zakončil pripomenutím, aby sme nezabúdali na to, že Bohorodička je tá, ktorá prináša víťazstvo nad zlom sužujúcim našu dušu aj cez túto jednoduchú modlitbu ruženca. Celú nedeľnú slávnosť spevom doprevádzal zbor sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej.

Zdroj: redemptoristi.sk, titulný obrázok – wikimedia commons


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!