V Kežmarku pripravili dôstojné miesto pre požehnané oleje


20. júla 2021
  Krátke správy - Cirkev

V Kežmarku pri slávnostnej nedeľnej svätej omši o 10:00 uložili do starobylého pastofória tamojšej Baziliky minor svätého Kríža požehnané oleje – krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Kežmarská farnosť ich dostala ako dar, keďže boli požehnané pápežom Františkom počas svätej omše „svätenia olejov“ dňa 1. apríla 2021 v Pápežskej Bazilike sv. Petra v Ríme. Sprostredkoval ich Mons. Ján Dubina, ktorý je pápežským ceremoniárom. Pre tento účel farnosť zakúpila aj nové nádoby a pripravila priestor pastofória, ktoré v stredoveku slúžilo na uloženie Sviatosti Oltárnej. 

„Využili sme túto príležitosť a celý týždeň prebiehali pri svätých omšiach katechézy o význame požehnaných olejov. Začali sme biblickým pohľadom, potom sme hovorili dôležitosti svätej omše svätenia olejov na Zelený štvrtok a napokon sme priblížili význam každého z troch olejov,“ objasnil pastoračný program František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku. 

Krizma, v pôvodnom gréckom originále χρῖμα, vo význame pomazanie, pomazaný sa v pravosláví označuje pojmom myro. Krizma je svätený olej, ktorý používa rímskokatolícka, gréckokatolícka a pravoslávna cirkev a takisto aj anglikáni a niektoré ďalšie protestantské cirkvi. V katolíckom náboženskom kulte ide o zmes olivového oleja a balzamu, môžu byť aj iné prímesi. V rímskokatolíckej Cirkvi sa používa krizma pri krste (čelo), birmovke (čelo), kňazskom svätení (ruky), biskupskom svätení (hlava). Krizma sa takisto používa pri svätení krstnej vody, svätení kostolov, oltárov, omšových kalichov a zvonov. Proces svätenia krizmy sa uskutočňuje počas dopoludňajšej liturgie na Zelený štvrtok (Missa chrismatis).

BK

Zdroj titulného obrázka – fara Kežmarok

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!