V Kalifornii majú pre žiakov program modlitieb k aztéckym bohom, aby dekolonizovali krajinu


13. septembra 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

V rámci modelového učebného plánu etnických štúdií bola v kalifornských verejných školách zavedená modlitba k aztéckym božstvám. Pôvodne bol program dobrovoľný, ale nakoniec bol transformovaný v niektorých školách na pevnú súčasť vyučovania. Usilovní školáci prosia na hodinách aztécke božstvá, aby transformovali a dekolonizovali Ameriku. V súlade s pokynmi kalifornských úradov, by sa študenti a učitelia mali tiež angažovať v boji proti „rasistickému, bigotnému, diskriminačnému, imperialistickému a kolonialistickému presvedčeniu.“

Jedným z autorov programu je R. Tolteka Cuauhtin. Ten vo svojej knihe o vzdelávaní tvrdí, že bieli kresťania sa dopustili „bohovraždy“, čiže zničili božstvá pôvodných obyvateľov. Cuauhtin preto navrhuje „dekolonizáciu“ začatím „protiútoku“, čiže odvetnej akcie, čo je evidentne návrat starých božstiev a odstránenie kresťanstva. Nie je to nakoniec až také prekvapivé, pretože indiánske božstvá sa v rámci inkulturácie tešia priazni aj v súčasných cirkevných kruhoch a preto je o to pravdepodobnejšie, že patria aj na sekulárne školy.

Niektorí rodičia proti týmto programom protestujú a žalujú štátne orgány. Argumenty, ktoré však používajú sú však dvojsečné: odvolávajú sa na sekulárny charakter školy, ktorý bol podľa nich týmto programom narušený. A tak, namiesto obhajoby kresťanstva, obhajujú sekularizmus. Čiže, dostali sa presne tam, kam ich chcel sekulárny režim dostať. Nakoniec mu budú vďační, pokiaľ im onen sekularizmus zachová.

BM

Zdroj: PCH24, LifeSiteNews, titulný obrázok – Pxfuel

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!