V Bazilike sv. Petra slúžil slovenský kňaz vdp. Urbančok sv. omšu za Nadáciu Slovakia Christiana


1. októbra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Dnes ráno vdp. Ľubomír Urbančok obetoval svätú omšu v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne aj za našu Nadáciu Slovakia Christiana. Ako uviedol na svojom blogu, na ktorom včera avizoval slúženie tejto sv. omše: „Svätú omšu budem obetovať za tých, ktorí sledujú túto stránku a zvlášť za úmysly tých, ktorí mi ich pravidelne posielajú v súkromných správach či komentároch. Zvlášť obetujem svätú omšu za svojich dobrodincov, ktorí ma duchovne i materiálne podporujú ako aj za Nadáciu Slovakia Christiana.“  

Vdp. Urbančok slúžil sv. omšu na oltári sv. Pia X. a vyzýva nás na svojom blogu, aby sme sa zjednotili všetci v modlitbe za Svätú Cirkev, ktorá prechádza mimoriadne krušnými časmi i za celý svet.

Zároveň nás vyzýva, v súvislosti s dobrou správou o pokračovaní v slúžení sv. omší na Slovensku, napriek vládnym pokusom o ich zákaz s verejnou účasťou, aby sme si obnovili našu katolícku vieru, ktorá nás učí, že stredobodom svätej omše je úcta k Bohu a jeho Sláva a nie naše duchovné uspokojenie. Božie milosti, ktoré prijímame vo svätej omši, sú ovocím našej horlivosti za jeho slávu: „Keď máme možnosť účasti na svätej omši, naučme sa ju lepšie prežívať. Pripravme sa na ňu modlitbou a po jej skončení zotrvajme v tichej modlitbe. Toto sú najlepšie reakcie, ktoré môžeme mať na súčasnú situáciu.“

Nadácia vyslovuje vdp. Urbančokovi poďakovanie a naďalej do budúcna prosí o modlitbu a požehnanie.