V Anglicku predĺžili dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej svätej omši


21. júla 2021
  Krátke správy - Cirkev

Všeobecné oslobodenie od povinnej  účasti na nedeľnej svätej omši bude platiť v Anglicku a vo Walese aj po úplnom zrušení anticovidových obmedzení na štátnej úrovni. Oznámila to Biskupská konferencia Anglicka a Walesu. Napriek úspešnej očkovacej kampani (viac ako polovica populácie vo Veľkej Británii bola úplne zaočkovaná) bolo v krajine pred týždňom viac ako pol milióna prípadov s Covid-19, čo je viac, ako bolo začiatkom februára.

V tejto súvislosti sa anglickí a waleskí biskupi rozhodli rozšíriť oslobodenie od povinnosti s nádejou, že povinná účasť na bohoslužbe bude zavedená pred prvou adventnou nedeľou. Hierarchovia zároveň obnovujú pozvanie, ktorým sa prihovárali veriacim v pastierskom liste Deň Pána, a to položiť nedeľnú svätú omšu do centra kresťanského života.

V liste, ktorý bol zverejnený v apríli, pripomína miestny episkopát, že Eucharistiu treba považovať za „základný kameň“ duchovného života; mala by byť „príčinou našej najhlbšej radosti, najvyššieho spôsobu poďakovania Bohu, účasti na jeho milosrdenstve a láske“.

Je zaujímavé – napriek faktu –, že viac ako polovica populácie vo Veľkej Británii je úplne zaočkovaná, návrat k normálu je evidentne v nedohľadne. Samozrejme treba dúfať, že obmedzujúce opatrenia sa v Británii nebudú týkať len katolíckej Cirkvi – pretože existuje aj takáto teoretická možnosť.

Ak však britskí biskupi v júli 2021 uvažujú o dišpenze na bohoslužbách až približne do Adventu, má to svoju výpovednú hodnotu. Slovenská biskupská konferencia v prípade potreby (ak sa situácia bude v Európe s koronavírusom negatívne vyvíjať) pravdepodobne rozhodne tak, ako s láskou odporučí Svätý Otec František a pri svojom rozhodovaní zohľadní aj postoje ďalších biskupských konferencií v Európe.

Je však možné, že po návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku sa z hygienických a bezpečnostných dôvodov opäť obmedzí nielen priama účasť veriacich na slávení Svätých omší na Slovensku, ale prípadne aj ďalšie náboženské aktivity.

BK

Titulný obrázok – wikimedia commons

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!