Úpadok vnútorného života


3. júna 2021
  Pokladnica viery

Sv. Gregor Veľký charakterizuje duševný stav sv. Benedikta slovami: „Žil sám so sebou.

O väčšine našich súčasníkov sa dá povedať pravý opak. Žiť sám so sebou, sebe, ovládať seba samého a nepodliehať vonkajším vplyvom; obraznosť, cit, pamäť, áno aj rozum podriadiť vôli a svoju vôľu ustavične podriaďovať vôli Božej: taký program sa vytyčuje v našom storočí agitácie čím ďalej tým menej, v tom storočí, ktoré zrodilo nový ideál: láska k činnosti pre činnosť.

Všetky zámienky sú nám dosť dobré, len aby sme sa vyhli tomuto vnútornému ovládaniu…

J. B. Chautard O.C.R. – Duša všetkého apoštolátu