„Úpadok katolíckej morálnej teológie“ – George Weigel kritizuje relativizmus na katolíckych univerzitách - Christianitas

„Úpadok katolíckej morálnej teológie“ – George Weigel kritizuje relativizmus na katolíckych univerzitách


28. júna 2022
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

George Weigel, známy americký publicista a životopisec svätého Jána Pavla II., ostro kritizoval „rozklad katolíckej morálnej teológie“ na niektorých katolíckych univerzitách v Ríme. Vo svojom článku s názvom Recyklácia rovnakých starých vecí, uverejnenom v americkom časopise First Things, teológ kritizoval skupinu súčasných teológov, najmä jezuitov, za popieranie existencie skutkov, ktoré sú „vnútorne zlé“. Zdôraznil, že ide o prastarý názor, ktorý sa však teraz prezentuje ako novinka.

Autor pripomenul, že v decembri 2021 mal v Ríme sériu prednášok o Jánovi Pavlovi II. pre katolíkov z rôznych oblastí, ktorí, ako sa ukázalo, boli prekvapení niektorými tézami, ktoré im predložil.

II. vatikánsky koncil – najdôležitejšia svetová a cirkevná udalosť 20. storočia, ktorá bola zvolaná na aktualizáciu niektorých záležitostí v Cirkvi – správne vyzval na obnovu katolíckej morálnej teológie, ale to, čo nasledovalo, sa stalo jej rozkladom,“ povedal Weigel.

Podľa jeho názoru tento rozklad zašiel tak ďaleko, že „poprední morálni teológovia začali tvrdiť, že neexistuje nič také ako vnútorne zlé skutky“, tzn. neexistujú také skutky, ktoré by boli morálne hriešne vždy, všade, bez ohľadu na úmysel dotyčnej osoby a dôsledky jej konania.

Publicista pred pol rokom svojim poslucháčom ďalej povedal, že jedným zo zámerov svätého Jána Pavla II., ktorý spomenul vo svojej encyklike Veritatis Splendor, bolo objasniť, že takéto skutky skutočne existujú, čo neskôr zopakoval v ďalšej svojej encyklike Evangelium Vitae, promulgovanej v roku 1995.

Ako hlavných predstaviteľov názoru o neexistencii vnútorne zlých činov Weigel uviedol filozofov Immanuela Kanta a Davida Huma, „ktorých diela rozbili jedno z najzákladnejších presvedčení západnej civilizácie, že vo svete a v nás existujú pravdy, ku ktorým môžeme dospieť rozumom“.

Zoči-voči týmto mylným názorom sa v poslednom štvrťstoročí z hľadiska morálnej teológie vyvíjalo legitímne úsilie o objasnenie, ale „v posledných deviatich rokoch sa znovu objavili staré omyly a niektoré z nich prevládajú na rímskych pápežských univerzitách“, vyjadril poľutovanie životopisec pápeža Wojtylu.

Jedným z popredných predstaviteľov takéhoto zmýšľania je – nepomenoval ho menom – španielsky jezuita páter Julio Luis Martínez Martínez, bývalý rektor Pápežskej univerzity Comillas v Madride a hosťujúci profesor na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme. Koncom mája na stránkach amerického jezuitského časopisu America napísal, že Františkova apoštolská exhortácia Amoris laetitia o láske v rodine „rozviazala uzly“ v otázke manželstva, ktoré zanechali svätí pápeži Pavol VI. a Ján Pavol II.

Tento zastaraný pohľad, teraz prezentovaný ako nový, podľa ktorého neexistujú vnútorne zlé skutky, je „škodlivý, intelektuálne jalový, pastoračne neplodný a spoločensky nezodpovedný“, zdôraznil Weigel.

MH

Zdroj: firstthings.com, titulný obrázok – youtube.com

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Taliansky historik a profesor, Roberto de Mattei prináša v knihe Druhý vatikánsky koncil. Doposiaľ nenapísané dejiny (slov. vydanie – Nadácia Slovakia Christiana), ucelený pohľad na udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila život v katolíckej Cirkvi v druhej polovici 20. storočia a nemalou mierou naň vplýva i dnes.

Záujemcovia si môžu túto vysokohodnotnú knihu objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/druhy-vatikansky-koncil-doposial-nenapisane-dejiny/

***


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!