Umenie žiť


1. mája 2021
  Pokladnica viery

Veľkú očistu a disciplínu musíme dosiahnuť, ak chceme naplno oceniť život a smiech. Neprepásnuť jediného vtáčika, všimnúť si každý kamienok, mať hlavu ako skladisko na všetky západy slnka – k tomu je potrebná veľká kázeň k umeniu radovať sa zo života a veľká múdrosť v umení byť vďačný.

Výroky G. K. Chestertona