Twitter Pontifex: Synoda znamená s úžasom objavovať, že Duch Svätý vanie


13. októbra 2021
  Krátke správy - Cirkev

Konať synodu znamená vydať sa tou istou cestou ako Slovo, ktoré sa stalo človekom: znamená to ísť v jeho stopách, načúvajúc jeho Slovu spolu so slovami druhých. Znamená to s úžasom objavovať, že Duch Svätý vanie ustavične prekvapujúcim spôsobom, aby nám vnukal nové cesty a nové spôsoby vyjadrovania.“

Týmto odkazom sa z twitterovej adresy @Pontifex pápež František prihovoril v nadväznosti na práve začatú synodu s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Dvojročný synodálny proces je rozvrhnutý do troch fáz, na úrovni diecéz, regiónov a kontinentov so záverečným stretnutím biskupov v roku 2023 v Ríme.

Kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt pre Kongregácie pre evanjelizáciu národov pre Vatikánsky rozhlas priznáva, že osobne si ctí pestúna Ježiša a učí sa od neho „zostať v tieni“ a „umeniu zmeny cesty“ na základe Božej inšpirácie. „Nielen otcovia, ale každý pokrstený si môže vziať zo sv. Jozefa príklad. Mali by sme sa od neho naučiť vnímať Boží hlas, najmä v časoch životných skúšok alebo vtedy, keď nám Boží plán nie je jasný,“ hovorí kardinál Tagle. Podľa jeho slov, svätý Jozef je postava, ktorá môže inšpirovať Cirkev v synodálnom procese iniciovanom pápežom Františkom. Zdôrazňuje tiež výnimočnú aktuálnosť pápežského listu Patris Corde, ktorý je pre neho veľkou inšpiráciou.

Je v ňom veľa dôležitých myšlienok. Veľmi oceňujem skutočnosť, že predstavuje sv. Jozefa ako človeka, ktorý akceptuje realitu. Prijať realitu neznamená byť pasívny alebo iba niečo tolerovať. Prijíma realitu takú, aká je, žije ju,“ hovorí kardinál Tagle. „A keď prijme túto realitu, vidí, čo Boh chce, aby urobil, aby ju zmenil. Niekedy sme v pokušení neprijať realitu. Žijeme v minulosti, ktorú sme si zidealizovali. Alebo žijeme v utópii, ktorá ešte neexistuje. A preto nevieme, ako skutočne zmeniť súčasnosť. Sv. Jozef, ako čítame v Patris Corde, prijal realitu a v tomto prijatí počul Božie slovo a odvážne konal, aby zmenil realitu. Synodálny proces je pre nás pozvaním na spoločnú cestu. Sv. Jozef kráčal po nebezpečných cestách s Máriou a Ježišom vedený Božím anjelom. Je to cesta, ktorá znamená blízkosť, ochranu, starostlivosť. Dúfajme, že v synodálnom procese budeme schopní rozvíjať túto schopnosť milovať Ježiša a milovať Cirkev“ – rozvíjal ďalej svoje úvahy kardinál Luis Antonio Tagle.

Na Slovensku sa diecézna fáza synody začne v nedeľu 17. októbra, ako informovala Konferencia biskupov Slovenska na brífingu v utorok 12. októbra po skončení plenárneho zasadania v Badíne.

V tlačovej správe KBS sa uvádza:

Na pozvanie pápeža Františka sa aj Cirkev na Slovensku plánuje vydať na cestu synodálneho kráčania. Najbližšiu nedeľu 17. októbra sa v jednotlivých diecézach a eparchiách otvorí prvá fáza synody na tému „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Inšpiráciou pre veriacich, aby lepšie chápali synodu môže byť aj homília pápeža Františka pri otvorení synody, ktorá sa nesie v znamení: stretnúť sa, počúvať a rozlišovať.“

Novou je schéma synody v troch častiach: odštartuje na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov a vyvrcholí v roku 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Plénum KBS sa oboznámilo s prekladom prípravných dokumentov a postupom, ktorý budú jednotlivé súčasti Cirkvi nasledovať.

K procesu synody generálny sekretariát KBS pripravil webovú stránku www.synoda.sk, ktorá bude slúžiť ako referenčný bod. Jednotlivé diecézy si určia kontaktné osoby, ktoré budú zodpovedné za organizáciu konzultačných stretnutí, predsynodálneho zhromaždenia a prípravu diecéznej syntézy. Diecézne syntézy následne KBS spracuje do dokumentu, ktorý bude slúžiť pre Instrumentum laboris, teda prípravný materiál kontinentálnej fázy synody, nasledujúcej na prelome rokov 2022/2023.

BK

Zdroj: KBS, titulný obrázok wikimedia commons


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!