Tridentská svätá omša v Trnave - Christianitas

Tridentská svätá omša v Trnave

Redakcia
27. augusta 2019
  Cirkev  

15. augusta, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, mali veriaci v Trnave možnosť zúčastniť sa na obete sv. omše v ríte podľa misála z roku 1962. Táto forma sv. omše nie je síce v našom regióne našťastie už takou výnimočnosťou, ako pred desiatimi rokmi, avšak napriek tomu si zaslúži táto sv. omša v Trnave našu pozornosť a to kvôli určitej výnimočnosti. Tou bola účasť Jeho excelencie, otca arcibiskupa Jána Oroscha na slávení tejto sv. omše a jeho homília, ktorú veriacim, v rámci sv. omše, predniesol.

Je potešujúce, že láska ku katolíckej liturgickej Tradícii pomaly ale isto začína prenikať aj na najvyššie miesta v hierarchii. Nie je to zaiste len nejaká estetická záľuba, alebo chvíľková móda, ako by si snáď niekto mohol myslieť. Je to trvalé poznanie, že Cirkev je postavená na odovzdávaní pokladu Viery a Liturgie z minulosti, budúcim generáciám.

Tridentská sv. omša je práve takou pokladnicou Tradície, z ktorej môžu veriaci načerpať výnimočné množstvo milostí a aj teologického poznania. Jej symbolika pred nimi otvára také rozmery Bohoslužby, ktoré pre nich zostali skryté a nedostupné.

Trnavská arcidiecéza ide svojim postojom príkladom pre ostatných, ako zachovávať poklad, ktorý bol vytvorený v dejinách Cirkvi. Čerpať z tohto prameňa budú môcť veriaci každú nedeľu o 17:00 v kaplnke Panny Márie Fatimskej.

Deo gratias!

1. Pred sv. omšou je čas na modlitbu svätého ruženca a na tiché rozjímanie, ktoré pripraví našu dušu na príchod Nášho Pána a Jeho tajomnej prítomnosti, ktorá sa má čoskoro uskutočniť.

2. Oltár je prichystaný na slúženie najsvätejšej obety. Pod ochranou Panny Márie Fatimskej sa chystáme na slávenie najsvätejšieho tajomstva.

3. Sprievod vstupuje do kaplnky. Otec arcibiskup vchádza ako posledný.

4. Celebrant okiadza oltár, miesto na ktoré kňazi prinesú Bohu najmilšiu obetu – Telo a Krv Nášho Pána Ježiša Krista. Kadidlo stúpa hore k Bohu a naše duše sa ho snažia nasledovať.

5. Čítanie zo sv. evanjelia. Miništranti stoja ako čestná stráž, keď znejú slová Nášho Pána.

6. Otec arcibiskup počas slávenia sv. omše. Chvíle rozjímania a ponorenia sa do Božích tajomstiev.

7. Sväté prijímanie miništrantov. Neskonalá milosť Božia sa nám ponúka za pokrm.

8. Sväté prijímanie veriacich. V kaplnke za rozhostila atmosféra pokory, zbožnosti a vedomie prítomnosti Toho, ktorý nás všetkých absolútne prevyšuje.

9. Ite missa est. Sv. omša sa skončila. Deo gratias!

10. Poďakovanie otcovi arcibiskupovi. Nech Božia milosť sprevádza jeho kroky!

11. Otec arcibiskup sa lúči s veriacimi a požehnáva deti a my zostávame s nádejou a vďakou za prejavenú lásku.