Tri stupne dobrovoľnej chudoby


22. septembra 2020
  Pokladnica viery

Svätí a učitelia duchovného života spomínajú tri stupne chudoby. Na prvom sú tí, čo navonok opustili veci tohto sveta, ale vôľou ich neopustili, radi ich majú. O týchto sme povedali, že nie sú skutočnými rehoľníkmi, ale len zdanlivými … Na druhom stupni chudoby stoja tí, čo i navonok i vôľou opustili veci tohto sveta a ani v reholi sa neklonia k zbytočným veciam, ale veľmi visia na veciach potrebných. …

… treba sa nám usilovať dostať sa na tretí stupeň chudoby, na ktorom si človek málo váži aj potrebné veci. To je chudoba v potrebných veciach. Nesmieme sa kloniť nielen k zbytočným, ale ani k potrebným veciam. 

sv. Alfonz Rodriguez S.J. – Kresťanská dokonalosť