Tiché a pomalé umieranie americkej strednej triedy. Impérium skonáva

Branislav Krasnovský
12. júla 2020
  Spoločnosť  

Životný štandard Američanov od začiatku zbierania demografických a ekonomických dát približne pred 70 rokmi nikdy nepadal tak prudko a tak dlho, ako sme tomu svedkami približne v posledných 10 rokoch. Americká militantná zahraničná politika, problémy americkej ekonomiky a v poslednej dobe najmä nová mohutná kríza zapríčinená koronavírusom opäť výrazne oslabila americkú strednú triedu, ktorá sa postupne stáva v USA minulosťou. Donald Trump, ktorý sa snaží chrániť americkú strednú triedu a ktorý chce „spraviť USA znovu veľkou krajinou“ má dnes značne obmedzené možnosti.

Klesá priemerný disponibilný príjem na jednotlivca v USA, prepad prináša so sebou menej zdrojov na výdavky, menej pružnosti v ekonomike. Bohatstvo Američanov, založené na hodnote domov kleslo, zabezpečenie na starobu a zdravotné poistenie sa stávajú luxusom. Spotrebiteľská inflácia rastie, klesá životnú úroveň obyvateľstva. Väčšina amerických rodín strednej triedy sa čoraz viac obáva oslabenia schopnosti hradiť základné záväzky vlastných rodín, minimálne tretina amerických rodín, ktoré sú z veľkej časti neúplné, označuje svoje ekonomické problémy za chronické.

Stredná trieda sa v USA stáva minulosťou, v krajine už takmer 20 rokov prichádza k zatváraniu priemyselných komplexov a ich presunu do zahraničia, existujúce pracovné miesta v USA sú horšie platené . Rýchlosť, akou zaniká americká stredná trieda je alarmujúca, úzka časť najbohatších Američanov ale ešte viac zbohatla.  Pokiaľ disponibilný priemer Američana strednej triedy nerastie a klesá, u horného 1% najbohatších Američanov sa disponibilný príjem za posledných približne 20 rokov zvýšil o približne 35%.

Platí, že stredná trieda predstavuje relatívne najslobodnejšiu časť občanov v každom štáte, nielen v USA. Mnohým oligarchom samozrejme nevyhovuje existencia slobodných a finančne zabezpečených občanov, ktorí sú schopní stále kritického myslenia, pomerne vzdelaní a sú informovaní nielen o svojich právach, ale aj o povinnostiach elity. Oligarchovia dávajú prednosť štátu s ľahšie manipulovateľným chudobným a nevzdelaným obyvateľstvom, ktoré je možné ľahšie ovládať.

Suvisiaci článok

Ekonomický pohľad na vymieranie spoločnosti

V predchádzajúcom období boli ešte americké domácnosti schopné pokles disponibilných príjmov pokrývať z nárastu cien vlastných nehnuteľností a ďalších aktív, tento trend sa už chýli ku koncu. Americké nehnuteľnosti strácajú na hodnote už od krízy v roku 2008/2009. Napríklad v Arizone silne poznačenej činnosťou klanu Clintonovcov, väčšina majiteľov domov žije v nehnuteľnostiach, ktorých cena je už nižšia ako cena, za ktorú boli tieto nehnuteľnosti nadobudnuté. To takisto vyhovuje najbohatšiemu 1% Američanov, ktorí tak skupujú pozemky aj s nehnuteľnosťami. Dnes tvorí strednú triedu v USA domácnosť s príjmom 25 – 100 tisíc USD. Od roku 2012 sa aj vďaka nedomysleným krokom Obamovej administratívy americký príjem strednej triedy dostal na úroveň spred roka 1989.

Ak vnímame americkú strednú triedu cez prizmu vzdelania, aj tu začínajú byť fakty alarmujúce. Úroveň amerického školstva za posledných 30 rokov výrazne poklesla, americké spoločnosti už nedokážu konkurovať zahraničiu, takže do zahraničia sa presunuli celé strojárske, chemické, zbrojárske a i. segmenty výroby.

Výroba v USA, ktorá dnes existuje, vrátane novovzniknutých miest práve kvôli zhoršenej kvalite školstva nemôže byť intelektuálne náročná, takže ani platové ohodnotenie nie je vysoké. Nová americká generácia už proste stráca schopnosť vytvárať a pracovať so zložitejšími priemyselnými zariadeniami. Zručnosti a schopnosti mladých Američanov nezodpovedajú tomu, čo zamestnávatelia hľadajú, Číňania a Indovia sú lacnejší a vzdelanejší. Tento trend je žiaľ charakteristický aj pre EÚ.

V USA tak ostávajú nižšie platené možnosti zamestnania v oblasti služieb, technicky a vzdelanostne nenáročných prác a servisu. V USA, ktoré kedysi patrili k lídrom vzdelanosti sa degradáciou školstva objavila už len nová globálna trieda lacnej, nie príliš vzdelanej pracovnej sily, väčšina mladých Američanov navyše stratila schopnosť a chuť pracovať. Rutinná práca sa už v minulých desaťročiach presunula do krajín tretieho sveta, novej americkej generácii zamestnancov chýbajú potrebné zručnosti a kvalifikácia, veľkú časť pracovných miest dokáže pokryť automatizácia. EÚ očakáva žiaľ podobný osud.

Američania dnes nedokážu konkurovať ekonomicky Číne, rastú tlaky na výšku mzdy Američanov, pretože Ázijci sú lacnejší. Trumpové ochranárske clá nie sú riešením, najmä nie v čase, keď sú Američania bytostne závislí na dovozoch z Číny. Pritom často krát ide aj o dovoz strategických výrobkov a surovín, ktoré používa vojenský priemysel, takže úpadok USA začína byť nepríjemný aj v bezpečnostnej oblasti. V zbrojárskej oblasti už Američania nedokážu vyvinúť moderné a fungujúce zbrane, generácia bývalých vzdelaných inžinierov a konštruktérov vymrela, alebo sa ocitla v dôchodku. Navyše vývoj a výroba amerických zbraní sú podstatne finančne náročnejšie ako vývoj a výroba ruských či čínskych zbraní. Americké zbrojárske firmy značne devastujú otrasenú americkú ekonomiku.

Američania sa tak ocitávajú v začarovanom kruhu. Potrebovali by finančné injekcie do svojej ekonomiky, k tomu však nemajú dostatok zdrojov. Takisto by potrebovali, aby ekonomiku naštartovali občania vyššou spotrebou, americká stredná trieda je však už minulosťou a bežní Američania dnes nemajú dostatok financií k tomu, aby si mohli dovoliť výraznejšie míňať. Najmä nie v čase, kedy celú americkú ekonomiku zasiahla koronavírusová kríza. Klesá takisto dopyt po amerických výrobkoch, EÚ a NATO odmietajú kupovať predražené americké zbrane z amerických zásob, vďaka ktorým by Američania mohli zaplátať najhoršie diery vo svojom rozpočte. Konkurovať Číne a Ázii Američania nedokážu, napriek clám, ktoré sa snažia zavádzať a ktoré sú v rozpore s princípmi slobodnej ekonomiky.

Stredná trieda, kedysi nosná trieda ideí „Pax Americana“ pomaly zaniká a s ňou podobne aj americká supremácia. Podobným vývojom si v minulosti prešiel nielen ZSSR, ale aj Rímska ríša či Španielsko v 16 a 17.storočí. Aj v týchto krajinách súviselo ich oslabovanie s rozkladom a úpadkom strednej triedy.