Tí, ktorí žijú hriešne životy, budú zatratení


3. septembra 2021
  Pokladnica viery

Boli sme poučení, že len tí budú nesmrteľní, ktorí sú svojím cnostným životom blízki Bohu. Veríme, že tí, ktorí žijú hriešnym životom a neobrátia sa, budú potrestaní vo večnom ohni.

Sv. Justín – Prvá apológia


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!