Ťažký hriech


20. júna 2021
  Pokladnica viery

Medzi tým, čo existuje, niet v Božích očiach ničoho, čo by bolo také nízke, tak Jemu vzdialené a odporné, ako človek v ťažkom hriechu, bez práva na Nebo, nepriateľ Pána Boha, odsúdený na večný oheň.

Možnože teraz nemáš na svedomí ťažký hriech. Ako sme sa však rozpomenuli na čas, keď sme neboli ničím, aby sme pochopili svoju ničotnosť, práve tak sa rozpamätajme na čas, keď sme boli v hriechu, aby sme lepšie videli svoju nízkosť a biedu.

Pozri len v akom smutnom položení si bol, keď si v očiach Božích bol nemilý, odporný, jeho nepriateľom, synom hnevu, odsúdený na oheň pekelný.

Sv. Alfonz Rodriguez S. J. – Kresťanská dokonalosť

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!