Ťažkosti duší malátnych a bojazlivých


13. septembra 2020
  Pokladnica viery

Duše malátne a bojazlivé sú vo veľkom nebezpečenstve. Považujú všetko za mocného nepriateľa a najradšej si hovejú v pohodlnom pokoji a práve pohodlný pokoj ich nakoniec privádza k lenivosti. Tak ako les napadnutý kôrovcom sú aj tieto duše napadnuté lenivosťou, malátnosťou a bojazlivosťou. Je preto potrebné ostať bedlivým v modlitbe a pilným v konaní dobrých skutkov.                                

Vavrinec Scuopoli – Duchovný boj a pokoj duše