Taylor Marshall: „Sú biskupi teraz už za potraty?“

Matej Gavlák
4. februára 2021
  Cirkev  

Dr. Taylor Marshall je známy americký autor a teológ z Texasu. Pôvodne anglikánsky kňaz, v roku 2006 prestúpil do Katolíckej cirkvi spolu so svojou rodinou. Od tej doby sa začal venovať online vyučovaniu katolíckej teológie a napísal aj niekoľko kníh na túto tému, ako napríklad The Origins of Catholicism (Počiatky katolicizmu), či Thomas Aquinas in 50 pages (Tomáš Akvinský na 50 stranách). Posledných niekoľko rokov sa však začal intenzívnejšie venovať modernistickým a liberálnym trendom v Cirkvi, ktoré vníma značne negatívne. V roku 2019 mu vyšla kniha s názvom Infiltration: The Plot to Destroy the Church from Within (Infiltrácia: sprisahanie na zničenie Cirkvi zvnútra), kde poukazuje na infiltráciu sekulárneho slobodomurárskeho hnutia do Katolíckej cirkvi. Táto kniha je vo všeobecnosti považovaná za mimoriadne cennú najmä vďaka tomu, že ako jediná na trhu obsahuje celú overenú kópiu slobodomurárskeho dokumentu Permanentné inštrukcie Alta Vendita z 19. storočia, ktorý pojednáva práve o taktike infiltrácie do Cirkvi.

Dr. Marshall tiež nakrúca vlastné vlogy, kde komentuje buďto teológiu alebo aktuálne dianie v katolíckom svete. Najnovšie si položil nasledujúcu otázku: „Sú biskupi teraz už za potraty?“ Na tomto odkaze si je možné uvedený vlog pozrieť:

Sú biskupi teraz už za potraty?

Dr. Marshall na začiatku svojho videa poukazuje na to, že Katolícka cirkev ako inštitúcia je celou svojou váhou proti potratom a tento postoj patrí k základnému katolíckemu učeniu.

Následne pokračuje a hovorí, že téma pro-potratového hnutia je ďaleko zložitejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Podľa neho totiž existujú dve verzie pro-potratového hnutia:

Prvá verzia hnutia je úplne otvorene za potraty a verejne zastáva a prezentuje názor, že „je to dobrá vec pre spoločnosť“.

Druhá verzia je skrytejšia – jej zástancovia hovoria, že sú z osobného a morálneho hľadiska „proti potratom“, ale z určitých dôvodov „nebudú tlačiť na spoločnosť, aby prijala protipotratové zákony“. Títo ľudia toto svoje tvrdenie bránia tým, že „chcú byť v súlade so zákonom“, prípadne sa obávajú, že by si pohnevali časť verejnosti.

T. Marshall hovorí: „Zdá sa mi, že biskupi svojimi slovami, činmi a hlavne kontaktmi s katolíckymi politikmi spadajú do druhej formy pro-potratového hnutia. Povedia, že sú proti potratom, môžu dokonca kázať proti potratom, môžu sa modliť zvláštne modlitby, či hovoriť na nejakej pro-life akcii, ale keď príde na lámanie chleba, povedia: „nechcem ako katolícky biskup/kňaz/pápež tlačiť na spoločnosť.“ Marshall ďalej hovorí, že konkrétni kňazi skutočne môžu byť proti potratom („určite si vypočuli veľa spovedí žien, čo boli na potrate“), avšak na verejnosti sa za ich zákaz jednoducho nepostavia.

John F. Kennedy verzus Gregor Veľký

Taylor Marshall vo svojom vlogu hľadá príčinu tejto prapodivnej dvojtvárnosti nielen katolíckeho kňazstva, ale aj katolíckych politikov, ako sú Joe Biden, či Nancy Pelosiová. Všíma si pritom zaujímavý komentár prvého katolíckeho prezidenta USA, Johna F. Kennedyho (1961-1963). Ten sa sa vyjadril takto:

Verím v Ameriku, kde je úplné oddelenie cirkvi a štátu– kde žiaden katolícky prelát nepovie prezidentovi (ak je katolík) ako vystupovať a žiaden protestantský pastor nebude svojim veriacim hovoriť, koho majú voliť…“

Následne Marshall porovná tieto slová zo slovami pápeža sv. Gregora Veľkého (590-604), ktoré adresoval kráľovi Kentu, Ethelbertovi, čerstvému konvertitovi z pohanstva na kresťanstvo:

…takže, môj význačný synu, zanietene opatruj milosť, ktorou ťa Boh obdaril a odhodlane pokračuj v úlohe rozširovania kresťanskej viery medzi ľudom, ako ti bolo zverené. Nech je obrátenie ľudu tvojou prvotnou starosťou. Potláčaj (tiež) uctievanie modiel a nič ich svätyne.

Pozdvihuj morálne zásady poddaných svojou vlastnou životnou čistotou. Povzbudzuj, potešuj, presviedčaj, napravuj a dávaj im príklad vlastnými dobrými skutkami. A Boh ti zaiste udelí odmenu v Nebi, ak budeš ohlasovať Jeho meno a pravdu po zemi.“

Marshall vcelku jednoznačne poukazuje na to, že prvotnou úlohou kresťanského a zvlášť katolíckeho vladára má byť obrátenie ľudu na pravú vieru, potláčanie modiel a vedenie národa k dobru vlastným príkladom.

Ticho hlasnejšie než krik

Lenže problémom nie sú iba politici. Podivný je práve aj postoj samotných vyšších prelátov. T. Marshall pokračuje:

V roku 2019 som sa zúčastnil Pochodu za život v Ríme. Bolo tam mnoho kňazov… 50 až 100 kňazov a tisíce laikov. Avšak obzeral som sa po biskupoch. Myslím, že som videl iba troch biskupov na Pochode za život v Ríme. A jediný kardinál bol Burke, americký kardinál. Takže tu v Ríme sú desiatky a desiatky kardinálov pracujúcich vo Vatikáne; (ako aj) veľa, veľa biskupov… Z hierarchie sa na rímskom pochode za život však neukázal nikto. A pýtal som sa na toto veľa ľudí a oni mi hovorili: „áno, oni v skutočnosti neveria v pochod za život.“

Potraty sú v Taliansku legálne, ale hierarchia s tým nemieni nič robiť.

Taylor pripomína, že existuje veľa prípadov, kedy si biskupi potriasali ruky s pro-potratovými politikmi, či dokonca pomáhali financovať ich kampane, aj keď sa potom vyjadrili, že „osobne sú za život“. Rovnako tak cituje odpoveď amerického biskupa Roberta Barrona, ktorý sa v rozhovore s Daveom Rubinom vyjadril, že síce nesúhlasí so súdnym povolením homosexuálnych zväzkov, no pokus o opätovný zákaz tohto rozhodnutia by „spôsobil ďaleko viac problémov, ak by sme na to tlačili… nechcel by som nasadnúť do križiackeho tanku a zvrátiť to“. Taylor Marshall túto stať zakončuje slovami: „a teraz si vymeňte slovíčka homosexuálne zväzky za slovíčko potraty“.

Chýbajúci svätci

Taylor Marshall končí svoj vlog myšlienkou, že vo vzťahu katolícki politici – katolícke duchovenstvo existujú (aspoň v Amerike) dva svetonázory: ten Kennedyho a ten Gregora Veľkého.

Aké sú teda riešenia?“ pýta sa Marshall. „Treba zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie; potrebujeme viacej modlitby a pokánia, viac pôstu, lepšie vzdelávanie; svätejších ľudí, manželstvá, deti, kňazov, mníchov, mníšky…

Pretože, ako Taylor poznamenal: „Ľudia ako washingtonský arcibiskup Wilton Gregory, či jeho predchodca McCarrick, posväcujú činy politikov ako sú Joe Biden a Nancy Pelosiová. Presne podľa Kennedyho mentality.

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!