Spoveď - Christianitas

Spoveď

Spovedná prax. Z akých hriechov sa treba spovedať? Ako činiť pokánie za hriechy?

Jozef Duháček

pokračovanie IV. časti Z akých hriechov sa treba spovedať Medzi výrokmi odsúdenými Tridentským koncilom je aj tento: „Aby sa dosiahlo odpustenie hriechov vo sviatosti pokánia, nie je podľa Božieho...

Dejiny sv. spovede. Katolícka Cirkev vždy hlásala a hájila sv. spoveď

Jozef Duháček

pokračovanie III. časti Tradičná viera a prax Ako pevne je zakorenená v katolíckej mysli viera v účinnosť a nevyhnutnosť spovede, je viditeľné zo skutočnosti, že Svätosť pokánia pretrváva v Cirkvi aj...

Kňazi mučeníci, ktorí zahynuli, pretože nechceli porušiť spovedné tajomstvo

Branislav Krasnovský

V poslednej dobe sa v spoločnosti u časti laickej verejnosti vyskytujú čoraz častejšie názory, podľa ktorých by kňazi mali vychádzať v ústrety štátnym orgánom a v prípade závažných trestných...

Čo je podstatou sv. spovede? Aké má pravidlá a kto ju môže vysluhovať?

Jozef Duháček

pokračovanie II. časti Výkon tejto moci Základom sviatosti pokánia je moc odpúšťať hriechy, ktorú udelil apoštolom Kristus. Pri aktuálnom vykonávaní tejto moci pristupujú ďalšie nevyhnutnosti. Sviatosť ako taká, musí...

Svätá spoveď – kameň úrazu pre protestantov

Branislav Michalka

Jednou z otázok, ktorá vždy vyvolávala u protestantov pobúrenie a odmietanie bola otázka ušnej sv. spovede. Protestanti neverili a neveria jej božskému pôvodu, platnosti a záväznosti. Jedným z prvých opatrení, ktoré protestanti zaviedli okamžite po...

Neexistovala v ranej Cirkvi sv. spoveď? Omyl protestantov a modernistov. Aká je moc spovede?

Jozef Duháček

pokračovanie I. časti Viera a prax ranej Cirkvi Medzi modernistické tvrdenia odsúdené Piom X v dekréte „Lamentabili sane“ (3. júl 1907) patria: • V prvotnej Cirkvi neexistovala koncepcia zmierenia...

Je svätá spoveď katolícky výmysel? Ježiš Kristus ju prikázal apoštolom

Jozef Duháček

Sviatosť ustanovená Kristom Pokánie je sviatosť Nového zákona ustanovená Kristom, v ktorej sa rozhrešením kňaza udeľuje odpustenie hriechov spáchaných po krste tým, ktorí s pravou ľútosťou vyznávajú svoje hriechy a...

Odpustky – cirkevný výmysel alebo lacná vstupenka do neba?

Mário Vadás

Odpustky, zastaraný tmársky vynález na ťahanie peňazí od zbedačeného ľudu, alebo lacná vstupenka do Neba? Poďme si posvietiť na to, čo reálne znamenajú odpustky, kto ich môže získať, a či...

Spoveď

Niektorí nemeckí biskupi propagujú spoveď cez internet, je to v rozpore s učením Cirkvi

Branislav Krasnovský

Najprv niekoľko faktov. Katechizmus Katolíckej Cirkvi vo svojom paragrafe 1484  jasne hovorí: „Individuálna a úplná spoveď a rozhrešenie ostávajú jediným riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci zmierujú s Bohom a...

Keď sa nemôžete vyspovedať – dokonalá ľútosť, zlatý kľúč od raja

vdp. Albert J. Driesch

Domnievam sa, drahý čitateľ, že po zhliadnutí názvu tejto knižočky, budeš zvedavý, či jej obsah zodpovedá názvu. Možno ťa popadne istá obava, či nemáš opäť v rukách jeden z...

Rúško ušité démonom

vdp. Radovan Rajčák

Veľkopôstna doba je skutočným bojiskom, na ktorom s pomocou milosti Božej človek zápasí. Je to obdobie v ktorom, ako hovorí sv. apoštol Pavol, „nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na...