Okultizmus - Christianitas

Okultizmus

Reinkarnácia nie je možná (z pohľadu Božieho zjavenia). Reinkarnácia V. časť

Dr. Gyula A. Magó

Katolícka cirkev učí, že život každého človeka skončí súdom, čo vylučuje reinkarnáciu. Nasledujúce citáty sv. Pavla by túto otázku mali pre katolíkov úplne uzavrieť: „… jest uložené ľudom raz...

Je reinkarnácia možná? (z pohľadu filozofie). Reinkarnácia IV. časť

Dr. Gyula A. Magó

Obhajcovia reinkarnácie akceptujú existenciu ľudskej duše, preto tu nebudeme jej samotnú existenciu obhajovať. Ľudská duša je nehmotná, stála, nemenná po celý život a nesmrteľná. Pokiaľ prijmeme fakt existencie ľudskej duše,...

Náboženské pozadie teozofie, New age.. Reinkarnácia (časť 3)

Dr. Gyula A. Magó

V tomto stručnom náčrte sa budeme venovať pravde v rôznych náboženstvách. Nebudeme tu postupovať bežnou metódou tzv. porovnávacej religionistiky, ktorá väčšinou uvádza veľa podrobností o podobnostiach a rozdieloch vo svetových náboženstvách, pričom obvykle...

Dnešný útok proti kresťanstvu: východné náboženstvá a okultizmus. Reinkarnácia II. časť

Dr. Gyula A. Magó

pokračovanie I. časti Zatiaľ čo vplyv kresťanstva, najmä katolíckej Cirkvi, v 20. storočí postupne slabol a vysychal prameň nových misionárov, misijné úsilie hinduizmu a budhizmu smerovalo v úplne opačnom smere. Za počiatok šírenia...

Radšej ako peklo: Reinkarnácia (časť I.)

Dr. Gyula A. Magó

Prinášame Vám päťdielny seriál na tému reinkarnácie z katolíckeho pohľadu od Dr. Magóa, ktorý sa narodil v roku 1938 v Maďarsku. Dvadsať rokov po nástupe komunizmu emigroval. V roku 1970 získal doktorát na...